در مقابله با بی مسئولیتی مدیران اجتماع

 

More from مرد روز

نصب باجه اینترنت به جای باجه تلفن

شرکت اپل بعد از نصب موفقیت آمیز باجه های مجانی وای فای...
بیشتر بخوان