بازگشت گردنبندهای مردانه

مجلات مردانه و دنیای مد، به نظر می رسد از بازگشت گردنبندهای مردانه که هم نسل های «بیتل ها» می پوشیدند زیاد خشنود نیستند. با این همه، حدس می زنند در سال 2017، منتظر سرایت عمومی گزدنبندها در بین مردان خواهیم بود.

 

 

Sir, Please Step Away from the Choker Necklace

Chokers For Men Are Now A Thing…

More from مرد روز

دو نگرانی جنسی زنان در باره بدن خودشان

در قسمت اول این مقاله از شیوه تحقیق دکتر Stephens-Davidowitz گفتیم. او که سال...
بیشتر بخوان