بازگشت گردنبندهای مردانه

مجلات مردانه و دنیای مد، به نظر می رسد از بازگشت گردنبندهای مردانه که هم نسل های «بیتل ها» می پوشیدند زیاد خشنود نیستند. با این همه، حدس می زنند در سال 2017، منتظر سرایت عمومی گزدنبندها در بین مردان خواهیم بود.

 

 

Sir, Please Step Away from the Choker Necklace

Chokers For Men Are Now A Thing…

More from مرد روز
قانون آزادی زندانیان پاریس پس از ازدواج با روسپی‌ها و مهاجرت اجباری به امریکا
https://marde-rooz.com/wp-content/uploads/2018/10/banner4-2.jpg اقتصاد دان اسکاتلندی و یکی از مشاوران مالی لویی پانزدهم  John Law...
Read More