تستوسترون، مردان را مهربان تر می سازد

 

می گویند افزایش تستوسترون در مردان، مصادف با افزایش تسلط طلبی، رقابت، ریسک پذیری و ماجراجویی است … و بر اساس همین فرضیه می گویند مردان از نوجوانی تا حوالی 25 سالگی، چون بدن شان سرشار از تستوسترون است مرتکب جرائم، تصادفات و خشونت بیشتر می شوند.

مرکز عصب شناختی دانشگاه لیون فرانسه در تحقیق جدیدشان توانستند ثابت کنند افزایش تستوسترون بر عکس باورهای همیشگی، باعث مهربانی و بخشش بیشتر نیز می شود.

تیم تحقیقاتی دانشگاه فرانسوی از یک سنجش معروف تحقیقی به نام « بازی التیماتوم» بهره برد و این وسیله سنجش رفتاری را با مقدار تستوسترون ربط داد. در این بازی به گروه های دونفره مردان به که یکی شان فرصت می دهند پول را به دلخواه خودش، بین خود و نفر دوم تقسیم کند.

به نفر اول مثلا  صد یورو داده می شود و او حق دارد تصمیم بگیرد چقدر برای خودش بردارد. نکته جالب اینجاست که نفر دوم می داند اگر از تقسیم پول راضی نباشد و از پولش بگذرد به نفر اول هم چیزی تعلق نمی گیرد. این سنجش به فرد اول فرصت خودخواهی بیشتر و به نفر دوم فرصت انتقام و تنبیه می دهد. در اغلب سنجش های مشابه، اگر نفر دوم کمتر از سی یورو نصیبش شود ترجیح می دهد با گذشتن از پول خود، نگذارد به نفر اول هیچ چیز برسد.

محققین فرانسوی متوجه شدند افرادی که تستوسترون به آنها تزریق شده است تمایل کمتری به تنبیه فردی که تقسیم نابرابر انجام داده است دارند. افرادی که پول در دست شان است و قرار است به دلخواه تقسیم کنند هم به خاطر تستوسترون تزریق شده در بدن شان، سخاوت بیشتری به خرج  می دهند.

این گزارش، برای اولین بار تاثیر مستقیم هورمون تستوسترون و تغییر رفتار به سمت گذشت بیشتر و تکیه بر پاداش و تشویق را توانسته است ثبت کند. به عبارتی دیگر، یک مرد قوی با تستوسترون بیشتر و احساس تسلط و مدیریت بیشتر، فقط از تنبیه برای تنظیم روابطش با بقیه استفاده نمی کند. حضور تستوسترون بیشتر در بدن وی مصادف بامهربانی، گذشت و تشویق بیشتر هم می باشد.

 

Testosterone Can Make Men Feel Generous

http://nautil.us/blog/testosterone-can-make-men-feel-generous

 

 

More from مرد روز
کاریکاتور روز – ضربه پشت 18 قدم
  http://www.bestcartoons.net/Car/Moscow-Russia/Moscow-2014/i-hv9Qg5m/A
Read More