درونگراها چهار نوع هستند

در میان آدم ها، حدود 25 درصدشان درونگرا هستند. آدم هایی که مدام مشغول فکر کردن هستند. مدام توجه شان به رفتار و احساس خودشان است. برای هر کاری بهتر می بینند چندین سئوال از خود بکنند تا بفهمند نیت خودشان از هر تصمیم و واکنش چیست. آنها در ضمن، عاشق دقت بر روی رفتار دیگران هستند و بخش بزرگ تشخیص شان را با نظاره کردن به دست می آورند.

iron-man_ba937a9a

آنها به خاطر تمرکز و تاکید زیاد نسبت به  افکار و اعمال خودشان، این احساس را به دیگران منتقل می کنند که افراد خجالتی هستند یا اینکه اصلا اجتماعی نیستند. با وجود خصوصیات عمومی که این نوع افراد بروز می دهند تحقیقات نشان داده است که  آدم های درونگرا چهار نوع مختلف از ویژگی های خصلتی را دارا هستند:

درونگراهای اجتماعی

این نوع افراد ترجیح می دهند اوقات شان را یا در تنهایی یا با جمعی کوچک سپری کنند. این گروه از درونگراها به خاطر تشویش و اضضطراب نیست که به جمع نمی پیوندند. آنها راحت ترند که به دانش و شعور فردی خودشان توجه کنند.

درونگراهای متفکر

این بخش از آدم ها با همه توان، مشغول فکر کردن و تصور و تخیل هستند. ذهن مصمم و به هم پیوسته ایی دارند چون مدام به موضوعات مختلف به شکل همه جانبه فکر می کنند. آنها نیز ترجیح شان گذراندن وقت با افکار و افکارِ خلاق خودشان است.

درونگراهای مضطرب

این نوع افراد نمی خواهند در جمع باشند چون احساس راحتی نمی کنند. مدام نگران قضاوت دیگران هستند. فکر کردن به موضوعات و اتفاقات بد در ذهن آنها باعث می شود که حتی در خلوت خودشان هم احساس راحتی نکنند. این گروه از اعتماد به نفس کمتری، برخوردار است.

درونگراهای خوددار

این افراد، در حین بررسی یک موضوع یا عملی که قرار است انجام دهند بسیار کند هستند. برای این بخش از درونگراها، باید ماهیت، نیت و انگیزه هر کار و حتی هر فکر، به خوبی بررسی شود. افراد این گروه، هیچوقت نمی خواهند و نمی توانند تصمیم ناگهانی بگیرند.

تقسیم بندی مطرح شده بخشی از تحقیقات استاد دانشکده روانشناسی Jonathan Cheek است. او می گوید این  شیوه از تعریف، فقط دریچه جدید و اولیه ای است برای شناخت بیشتر درونگراها … به نظر او، متاسفانه در فرهنگ عمومی، همیشه برداشت های غلط و منفی در باره درونگراها وجود دارد.

 

 

So Apparently There Are 4 Kinds of Introversion By Melissa Dahl

http://nymag.com/scienceofus/2015/06/apparently-there-are-four-kinds-of-introversion.html

What Are Common Introversion Traits?

https://www.verywell.com/what-is-introversion-2795995

منبع تصویر
Elite Daily

More from ماهان طباطبایی

بشر به گوگل دروغ نمی گوید

محقق و نویسنده امریکایی Stephens-Davidowitz معتقد است گوگل بزرگترین آرشیو اطلاعاتی در باره...
بیشتر بخوان