کارتونیست نورانی Andrei Popov

در این دنیای پر از شتاب و هیاهو، کاریکاتوریست روسی Andrei Popov می گوید با وجود همه مشکلات، بد نخواهد شد اگر پنجره زندگی مان را گاهی به روی مهتاب بگشائیم.

popov1-5-m

969423d1cd568f4bcddc6312e1ae89f7

facebook-2012-2-1-popov-m

popovnew

popov1-book-m

d1bb0ce2a2808eed587fc9b11b698873

c90a13187aa0b07842f206b0873ac0cf

b5f8493802855a40e54891071404e42a

6bf4d0bf703e013d296c5bdf9edfe72b

facebook-2015-68-light-popov1-m

andrei-popov-russia

image source
http://www.bestcartoons.net

More from مرد روز
تفاوت جنسی زنان و مردان
مدتی پیش خانم سیندی مستون و دیوید باس، که هر دو از...
Read More