خواب

 با گریه می نویسم

از خواب
با گریه پا شدم
دستم هنوز
در گردن ِ بلند ِ تو
آویخته ست
و عطر ِ گیسوان ِ سیاه ِ تو
با لبم
آمیخته است
دیدار شد میسر و …
با گریه پا شدم

 

هوشنگ ابتهاج

 

More from غزال تشکر
بعید نیست ایستاده بخوابم. بعید نیست ایستاده بمیرم
آزاده بشارتی از جوانترین شاعران ایرانی است که بدون محابا، عطش های...
Read More