یک تفاوت دوست داشتنی مردان نسبت به زنان

زنها هر روزی که از زندگی شان می گذرد بزرگتر می شوند. خسته تر می شوند و از کودکی هایشان دورتر!

Mohammad Roodgoli – Iranian Men

 

اما مردها صدساله هم که بشوند، آن ته و توهای  وجودشان یک کودک ۷ – ۸ ساله یا نهایتا ۱۰ ساله هست که می تواند وقت خواندن یک کتاب خنده دار حتی وسط یک جمع رسمی، هرهر بزند زیر خنده.

یا پشت فرمان یک دفعه ذوق کند و بستنی فروشی آنطرف خیابان را نشان بدهد، یا از تعریف کردن مسخره ترین خاطره، لذت دنیا را ببرد. ربطی هم به کودکِ درون ندارد. مگر زن ها کودکِ درون ندارند؟!

 

وبلاگ قلم بافی های نیکولای آبی 

 

منبع تصویر

zachbedford.blogspot.com

More from نیلوفر نیک بنیاد

یک تفاوت دوست داشتنی مردان نسبت به زنان

زنها هر روزی که از زندگی شان می گذرد بزرگتر می شوند....
بیشتر بخوان