خصوصیات افراد بیش از حد حساس

8190_16bb35ba24bac33d95ee9f1f65a41b53

می گویند حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد افراد جامعه، بیش از حد حساس هستند ولی هنوز تعریف روشنی از خصوصیات آنها وجود ندارد. آنها با افراد درونگرا تفاوت دارند. از ذهن قدرتمند و خلاقی برخوردارند ولی به بعضی چیزها بیش از حد واکنش نشان می هند. بر اساس درجه بندی رفتارشان، تاکنون این ویژگی ها، شناسایی شده اند:

۱ –  آنها اگر قرار باشد چندین کار را همزمان انجام دهند دچار تشویش و اضطراب می شوند و حتی نمی توانند یکی از کارهای شان را  انجام دهند.

۲ – محیط های پر سر و صدا و پر رفت و آمد نظیر سالن کار در اداره ها، برای آنها ساخته نشده است.

۳ – طاقت گرسنگی را اصلا ندارند و اگر سریع نیازشان برطرف نشود واکنش های تند و عصبی از آنها سر خواهد زد.

۴ – احساس خفگی خواهند کرد اگر در معرض دید و توجه دیگران باشند. آنها ولی در خلوت شخصی شان، بهترین کارایی را بروز خواهند داد

۵ – افرادِ خیلی حساس، با مشاهده یک فیلم یا خواندن یک کتاب یا دیدن یک تابلوی نقاشی ذوق زده می شوند و تاثیر عمیقی بر روح و روان شان خواهد گذاشت.

۶ – آنها قادرند احساسِ ناراحتی های حتی بسیار جزئی دیگران را تشخیص دهند.

۷- وقتی زندگی به صورت غیرقابل تحملی شلوغ می شود، خزیدن به درون تختخواب تاریک خودشان، آرامش بخش است. توانایی مشاجره و استفاده از منطق در حین بحث را ندارند. یا وارد بحث نمیشوند یا سریع از آن خارج میگردند.

۷ –  صداهایی  مثل ترقه و فشفشه و حتی اجرای موسیقی زنده، برای شان غیرقابل تحمل است. افراد خیلی حساس، آستانه تحمل دردشان، پایین است.

۸ – دیدن فیلم های ترسناک و بازی های ویدئویی سراسر خشونت، جزو برنامه های تفریحی شان نیست.

Things Highly Sensitive People Do
https://www.psychologytoday.com/blog/what-mentally-strong-people-dont-do/201609/9-things-highly-sensitive-people-do

More from مرد روز
رژه مد لباس مردان در میلان
میلان، رژه معروفترین شرکت های طراحی لباس را برای پاییز و زمستان...
Read More