خصوصیات افراد بیش از حد حساس

می گویند حدود 15 الی 20 درصد افراد جامعه، بیش از حد حساس هستند ولی هنوزتعریف روشنی از خصوصیات آنها شکل نگرفته است. آنها با افراد درونگرا تفاوت دارند. از ذهن قدرتمند و خلاقی برخوردارند ولی به بعضی چیزها بیش از حد واکنش نشان می هند. بر اساس درجه بندی رفتارشان، تاکنون این ویژگی ها، شناسایی شده اند:

8190_16bb35ba24bac33d95ee9f1f65a41b53

1 –  آنها اگر قرار باشد چندین کار را همزمان انجام دهند دچار تشویش و اضطراب می شوند و دیگر حتی انجام یکی از کارهای شان هم مشکل خواهد شد.

2 – محیط های پر سر و صدا و پر رفت و آمد نظیر سالن کار در اداره ها، برای آنها ساخته نشده است.

3 – طاقت گرسنگی را اصلا ندارند و اگر سریع نیازشان برطرف نشود واکنش های تند و عصبی از آنها سر خواهد زد.

4 – احساس خفگی خواهند کرد اگر در معرض دید و توجه دیگران باشند. آنها ولی در خلوت شخصی شان، بهترین کارایی را بروز خواهند داد

5 – افرادِ خیلی حساس، با مشاهده یک فیلم یا خواندن یک کتاب یا دیدن یک تابلوی نقاشی ذوق زده می شوند و تاثیر عمیقی بر روح و روان شان خواهد گذاشت.

6 – آنها قادرند احساسِ ناراحتی های حتی بسیار جزئی دیگران را تشخیص دهند.

7 – وقتی زندگی به صورت غیرقابل تحملی شلوغ می شود آنها عقب نشینی را ترجیح می دهند. خزیدن به درون تختخواب تاریک خودشان، آرامش بخش است. آنها توانایی مشاجره و دقت و استفاده پیگیر از منطق در حین بحث را ندارند و ترجیح می دهند یا وارد بحث نشوند یا سریع از آن خارج گردند.

8 –  صداهایی  مثل ترقه و فشفشه و حتی اجرای موسیقی زنده، برای شان غیرقابل تحمل است. افراد خیلی حساس، آستانه تحمل دردشان، پایین است.

9 – دیدن فیلم های ترسناک و بازی های ویدئویی سراسر خشونت، جزو برنامه های تفریحی شان نیست.

 

 

9 Things Highly Sensitive People Do
https://www.psychologytoday.com/blog/what-mentally-strong-people-dont-do/201609/9-things-highly-sensitive-people-do

 

More from مرد روز

تصویر مردی که همه خواب می بینند

  از سال 2006 وقتی که بیمار یک روانپزشک معروف نیویورکی، طرح...
بیشتر بخوان
  • هادی

    تمامی خصوصیات من

  • Sohrab

    تقریبا نیمی از خصوصیات رو داشتم