مردان و بی‌اعتنایی به موهای زائد روی گوش

ما مردان آفریده شدیم تا معماهای بزرگ هستی را کشف کنیم و اختراعات بزرگ برای بشر فراهم آوریم. طبیعی است که در این همهمه بزرگ، اغلب اوقات یادمان می رود که به مسائل ساده و پیش  پا افتاده توجه کنیم. یکی از آنها اصلاح و زدودن موهای روی گوش است.

زدودن و اصلاح موهای روی گوش زیاد سخت نیست. آسانترین و در دسترس ترین شان داشتن یک آینه است که قدرت بزرگنمایی دارد و یک موچین که نوک تیز نباشد. شاید برای خیلی ها، هفته ای یکبار چیدن موهای زائد در اطراف و لبه های گوش، کافی باشد.

راه دوم برداشتن موهای زائد گوش با موم است. این کار را هم می توانید در سالن های آرایش درخواست کنید و هم می توانید با خرید موم های مخصوصِ موهای زائد، خودتان انجام دهید.

ترکیب سه قاشق عسل و چهار قاشق لیموی ترش، تبدیل به ماده ای غلیظ می شود که می توانید آن را روی گوش بمالید. اجازه دهید  پانزده دقیقه بماند و بعد با آب گرم بشوئید.

راه آخر استفاده از ماشین های کوچک اصلاح trimmer است که در جعبه ماشین های اصلاح موی سر یا ریش تراشی ممکن است موجود باشد یا جدا خریداری شود.

 

How to Get Rid of Ear Hair

http://www.menshealth.com/grooming/how-to-groom-your-ears?cid=OB-_-MH-_-TB