مردان و بی‌اعتنایی به موهای زائد روی گوش

ما مردان آفریده شدیم تا معماهای بزرگ هستی را کشف کنیم و اختراعات بزرگ برای بشر فراهم آوریم. برای هم احتمالش زیاد است که یادمان برود به مسائل ساده و پیش پا افتاده توجه کنیم. یکی از آنها اصلاح موهای روی گوش است.

زدودن موهای روی گوش زیاد سخت نیست. آسانترین و در دسترس ترین شان داشتن یک آینه است که قدرت بزرگنمایی دارد و یک موچین که نوک تیز نباشد. شاید برای خیلی ها، هفته ای یکبار چیدن موهای زائد در اطراف و لبه های گوش، کافی باشد.

راه دوم تهیه ماشین های کوچک زدودن موی گوش و دماغ و حتی ابرو است. شاید دقت زیاد نکنیم به موهای زاید گوش خودمان ولی می دانیم که خیلی راحت دیده می شوند.

How to Get Rid of Ear Hair

http://www.menshealth.com/grooming/how-to-groom-your-ears?cid=OB-_-MH-_-TB

More from مرد روز
روش جدید شروع آشنایی Hardballing
روشی که نسل جوان دهه بیست ساله ها این است که خیلی...
Read More