کاریکاتور روز – آرزو بر پیرمردان عیب…

طبیعتا باید هورمون های جنسی افراد در دوران کهولت کم شود و به همان نسبت تخیلات جنسی شان… ولی مثل اینکه این واقعیت برای کاریکاتوریست ها مهم نیست و انگار ما مردان تا اخر عمر باید در مظان اتهام باشیم.

lassalvy-alaptat-l-1

More from مرد روز

نیمی از مردان ۲ دقیقه ای هستند

 بر اساس آماری که یکی از صاحب نظران مسائل جنسی مردان، دکتر...
بیشتر بخوان