کاریکاتور روز – آرزو بر پیرمردان عیب…

طبیعتا باید هورمون های جنسی افراد در دوران کهولت کم شود و به همان نسبت تخیلات جنسی شان… ولی مثل اینکه این واقعیت برای کاریکاتوریست ها مهم نیست و انگار ما مردان تا اخر عمر باید در مظان اتهام باشیم.

lassalvy-alaptat-l-1

More from مرد روز
نویسنده امریکایی جزو پنج نفری که بیشترین خواننده را در جهان دارد
وقتی که قصه های هری رابینز و تصاویر بدن لخت در مجله...
Read More