کنترل زودانزالی مردان با بوتاکس

gettyimages-157444043-77daee04-e823-4556-b0e6-1c125ae9a21e

بوتاکس از جمله وسایل و چاره های علم پزشکی است که با وجود افزایش کاربردهای متفاوت، همواره با نیش و کنایه و حتی لعن و نفرین همراه بوده است. این ماده طبیعی در اصل سم به جامانده از فعالیت یک نوع باکتری است. سمی که قادر است یاخته های عصبی و ماهیچه ها را برای مدتی ضعیف سازد.

بوتاکس برای گردن دردهای بسیار حاد و لوچ بودن چشم استفاده می شود. بوتاکس در درمان میگرن نیز به کار می رود. برای کنترل ادرار و ماهیچه مثانه هم استفاده می شود. مصرف جهانی بوتاکس برای رفع چین و چروک ها و حتی بزرگ ساختن لب ها نیز برای همه شناخته شده است.

به نظر می رسد بوتاکس در ضمن به کمک یکی از بزرگترین مشکلات جنسی مردان یعنی زودانزالی هم رسیده است. مسئولین تحقیق در یک آزمایش کلینیکی، 33 موش نر را در 3 گروه قرار دادند و به دو گروه شان، نیم واحد و یک واحد بوتاکس در ماهیچه زیر آلت موش ها تزریق کردند. به گروه سوم نیز فقط ماده ای بی خاصیت تزریق شد. نتایج نشان داد که به نسبتِ بوتاکس دریافت شده، دقایق نگهداری انزال موش ها بیشتر شده است.

در حال حاضر این  شیوه جدید برای کنترل زودانزالی مردان، در مرحله آزمایش تجربی بر روی انسان با نظارت اداره بهداشت و درمان امریکا قرار دارد. تزریق استفاده از بوتاکس برای کنترل ماهیچه های مخصوص در آلت مردان، از کمترین عوارض جنبی برخوردار است. مشکلات ناشی از زودانزالی عظیم تر از آن است که هزینه کمابیش گران و تزریق بر روی آلت، باعث درخواست کمتر این علاج باشد.

 

 

The Newest Treatment For Premature Ejaculation Might Be Botox

Pacik, P. T. (2011). Vaginismus: Review of current concepts and treatment using Botox injections, bupivacaine injections, and progressive dilation with the patient under anesthesia. Aesthetic Plastic Surgery35(6), 1160-1164.

Serefoglu, E. C., Hawley, W. R., Lasker, G. F., Grissom, E. M., Mandava, S. H., Sikka, S. C., … & Hellstrom, W. J. (2014). Effect of Botulinum‐A toxin injection into bulbospongiosus muscle on ejaculation latency in male rats. Journal of Sexual Medicine, 11, 1657-1663.

منبع تصویر

http://img.wennermedia.com/

More from مرد روز
شگفتی‌های ساده سیاره کوچک ما
یک سیاره کوچک در میان میلیاردها کهکشان مملو از میلیاردها خورشید هستیم...
Read More