شش دلیل خیانت

تحقیقات علمی متفاوت و مفصلی در باره خیانت هر ساله تهیه می شود. این تحقیق آماری در فصلنامه « تازه ترین عقاید روانشناسی» منتشر شده است:

۱-  محققین پی بردند رشد ناگهانی خیانت در طی  ۱۵سال بین ۱۹۹۱- ۲۰۰۶ ، همزمان با عرضه و اوج مصرف قرص وایگرا بوده است.

۲- خیانت در بین ازدواج هایی که یکی از زوجین کار می کند و دیگری خانه دار است بیشتر از زوج هایی است که هر دوی شان کار می کنند.

۳- در مجموع بین ۲۰ الی ۲۵ درصد ازدواج ها در یکی از مقاطع زندگی مشترک، خیانت را تجربه می کنند.

۴- خیانت مثل میل جنسی، اندازه اش در فصل های مختلف سال فرق می کند. تابستان از این نظر شلوغ ترین فصل است.

۵- اکثریت خیانت ها دیگر مثل قدیم، محدود به مردان نیست. تحقیقات جدید حکایت از آن دارد که نسبت خیانت در زنان هم افزایش یافته است.  تا انجا که حتی نسبت زنان و مردان زیر ۴۵ سال که رابطه بیرون از زندگی زناشویی دارند به یک اندازه شده است.

۶- فرزندان آنهایی که خیانت کرده اند احتمال خیانت شان به شریک زندگی بیشتر است.

 

تحقیقات علمی در باره خیانت چه می گویند
http://www.lehmiller.com/blog/2016/7/4/seven-things-science-has-taught-us-about-infidelity

To learn more, see: Fincham, F. D., & May, R. W. (2017). Infideli

Woman’s Day

منبع تصویر
https://www.pinterest.com/pin/350647520969073031/

More from مرد روز
معشوقه‌های دیجیتالی برای دختران چین
بازی دیجیتالی چینی« عشق و تهیه کننده» زمستان سال گذشته به بازار چین...
Read More