کاریکاتور روز – تمرین تفکر

بعضی کاریکاتورها تکلیف مخاطب شان را معین نمی کنند. انگار فقط می خواهند تمرین تفکر داشته باشیم

Yomiuri
Yomiuri
puebla awarded thirdprize alexandrov-vasiliy-espana-2011 (NXPowerLite)-L
Alexandrov Vasiliy
 Gabrovo
Gabrovo
Midhat Ajanovic
Midhat Ajanovic

http://www.bestcartoons.net/

More from مرد روز

احداث آبشخور یوزپلنگ به عنوان مهریه

یکی از اعضای انجمن یوزپلنگ ایرانی مهریه اش را ساختِ آبشخور در...
بیشتر بخوان