ایجاد انسان هایی با آی کیو 1000

150604093409-human-robot-hybrid-780x439

دستکاری برای درهم آمیزی ژن موجودات مختلف، مدت ها است به یکی از وسایلِ افزایش و تنوع تولید کشاورزی تبدیل شده است. می گویند برای دیرتر خراب شدن پوست میوه ها، ژن حیوانات و گیاهان دیگر را به آنها می افزایند تا مثلا سیب تا مدتها پوست براقی را توام با مزه  گلابی داشته باشد.

لقاح مصنوعی در دام و انسان  نیز، قدمتش به بیش از نیم قرن می گذرد. مدتی است که عملا والدین می توانند تصمیم بگیرند فرزندشان پسر یا دختر باشد. این روزها حتی دانشمندان به کمک  دانش جدید CRISPR/Cas system   صحبت از این می کنند که به دستکاری خصوصیات جسمی نظیر قد و رنگ مو و چشم و… می توان پرداخت.

این مسیر اگر ادامه یابد، دانش بشر برای به هم دوختن ژن های مناسب و حذف ژن های ناقص، روز به روز بیشتر خواهد شد.  برای همین، دانشمندان به دنبال ژن هایی در بدن انسان هستند که نقش تحریک یا تعیین کننده در مقدار هوش بشر دارند.

بخشی از ژن های مسئول در بدن آدم های بسیار باهوش، شناسایی نیز شده اند و اگر این تخیل و تصور علمی با همین شتاب گسترش یابد دیر یا زود می توان به ایجاد یک نوع انسان جدید فکر کرد که  همگی شان مثلا آی کیو 1000 به بالا داشته باشند.

حتما مسیر پیچیده و کندی خواهد بود و دانشمندان از هم اکنون می دانند که برای کمترین دستکاری ژنتیکی، می بایست صدها ژن و پروتئین های پیوسته و انواع آنزیم های اطراف نیز در ترکیبی درست، گردهم آورده شوند تا قدم به قدم به افزایش هوش و حتی شعور عاطفی بشر منجر گردد.

حتی صحبت از این است که شاید موجودی که بعد از ترمیم و تصحیح درست می شود یک نوع انسان جدید خواهد بود که از درخت اصلی میمون سانان، به لحاظ فهم و هوش، جدا می گردد.

 

Super-Intelligent Humans Are Coming

http://nautil.us/issue/34/adaptation/super_intelligent-humans-are-coming-rp

1. Hsu, S.D.H. On the genetic architecture of intelligence and other quantitative traits. Preprint arXiv:1408.3421 (2014).

2. Plomin, R. IQ and human intelligence. The American Journal of Human Genetics 65, 1476-1477 (1999).

منبع تصویر

http://money.cnn.com/2015/06/03/technology/ray-kurzweil-predictions/

More from مرد روز
هشت ویدئوی چندثانیه‌ایی عجیب
این ویدئوهای خیلی کوتاه، قدرت تشخیص مغز انسان را قلقلک می دهند....
Read More