ویدئوی ساختن مجسمه لخت ترامپ توسط یک گروه آنارشیست

یک گروه آنارشیستی طرح ساختن مجسمه های ترامپ تحت عنوان پروژه « شاه  تخم ندارد» را به یک مجسمه ساز که تخصصش، ساختن مجسمه هیولاها است داده است. مشخصات اصلی ترامپ در این مجسمه، شکم برآمده، باسن آویزان و شومبولی است که به نظر تخم ندارد.

More from مرد روز

دلایل انسان اولیه برای تجاوز به زنان چه بود

گزارش علمی تهیه شده در کتاب تاریخ طبیعی تجاوز  به 5 دلیل بدوی...
بیشتر بخوان