او به تو خیانت نکرد. تاکتیکش نادرست بود

Elmira ShokrPour Elmira ShokrPour

سلام. هفت سال پیش با دخترخاله ام که از کودکی برای هم نشان شده بودیم عقد کردم. در دوران نامزدی و عقد هیچ رابطه ایی نداشتیم. نه اینکه خانوادش مذهبی بودند و سختگیری میکردند. نه. خودش نمیخواست.

میگفت در این دوران دوست ندارم رابطه داشته باشیم. میرفتم خونه شون عصبی میشد و همیشه در حال فرار از من بود. دلیل رفتارهاش را نمی فهمیدم. به هر حال نامزدی و عقد ما بیشتر از یک سال طول نکشید و از هم جدا شدیم.

بعدها فهمیدم علت نامزد کردن او با من برای رسیدن به عشقش بوده. یعنی با من نامزد کنه بعد یک بهانه پیدا کنه که باهاش بهم بزنم بعد با عشقش ازدواج کنه که قبلا به شدت از طرف خانوادش رد شده بود.

بلافاصله بعد از جدایی ما خانواده او برای اینکه به قول معروف جلوی حرف مردم و آبروریزی رو بگیرن با وصلت دخترشان با عشقش رضایت دادند.

هفت سال گذشت. هنوز هم نتونستم فراموش کنم. هنوز هم درد خیانت عین یک بیماری مزمن میاد سراغم و حس انتقام در وجودم زنده میشه.

عیسی عزیز سلام

شاید از این حرف رنجیده شوی ولی کار آن دختر در ذات خودش یک خیانت نبود. او از اول هم طبق گفته ات به تو اظهار عشق و علاقه نکرد. او با سردی نشان دادن و نداشتن رابطه با تو، در حقیقت، تعهدش به عشقش را نشان داد. اما نامزد سابق شما متاسفانه تاکتیک نادرستی برای رسیدن به مردی که دوست داشت را برگزید. او موقعیت و احساسات تو را نادیده گرفت و خودخواهانه به عزم عشقی که داشت دست به ریسک و خطا زد.

دکتر شدی و بی شک در مسیر آموزش، ذهنیت انتقادی ات و شعور و همه جانبه دیدن تو پرورش یافته است. از این ماجرا عبور کن و بزرگوارانه نشان بده که از چهارچوب حساب و کتاب های محدود نگاه داشته شده درون اجتماع کوچک، فراتر رفته ایی. تو هیچ اشتباهی نکرده ایی که سرافکنده باشی. واکنشی که نشان دادی هم معقول بود. شاید بشود گفت عدو حتی سبب خیر شد. خودت هم این احساس را داشتی که ازدواج برایت زود است و دوست داری به دنبال تحصیل و تخصص بروی.

مطمئن باش اجتماع و فامیل پیرامون تو همه چیز را سریع فراموش می کنند و همواره ه بر اساس موقعیت کنونی در باره افراد قضاوت خواهد کرد. سربلند و فرخنده زندگی کن. چیزی که سرزمین ما کم دارد بزرگواری و احترام و درنگ است. با تمام وجود برای دخترخاله ات بهترین ها را آرزو کن

شاد و عاشق و موفق باشی

Written By
More from بهمن
ایشان با تمامی خانم‌های دور و بر لاس می‌زند
من مدتیه با آقایی آشنا شدم که بسیار مرد مهربان و بزرگواری...
Read More