کاریکاتور روز – چشم مردان از دیدن … سیر نمی شود

سه کاریکاتور که یادآوری می کند ما مردان هیچوقت از بعضی بابت ها آسوده نخواهیم بود.
lassalvy france sex ladder-L

lassalvy france sex dog 3-L

lassalvy france sex breast glasses-L

 

More from مرد روز

توصیه‌های نادرست برای رفع خماری مشروب

بعد از هزاران سال مشروبخوری، برای اینکه هر چه سریعتر از حال...
بیشتر بخوان