کاریکاتور روز – چشم مردان از دیدن … سیر نمی شود

سه کاریکاتور که یادآوری می کند ما مردان هیچوقت از بعضی بابت ها آسوده نخواهیم بود.
lassalvy france sex ladder-L

lassalvy france sex dog 3-L

lassalvy france sex breast glasses-L

 

More from مرد روز
عکاسی از زیبایی زنان آلمان
عکاس آلمانی « اوْلی دونکل» شهرتش در گرفتن تصاویر جذاب و اغواگرایانه...
Read More