کاریکاتور روز – چشم مردان از دیدن … سیر نمی شود

سه کاریکاتور که یادآوری می کند ما مردان هیچوقت از بعضی بابت ها آسوده نخواهیم بود.
lassalvy france sex ladder-L

lassalvy france sex dog 3-L

lassalvy france sex breast glasses-L

 

More from مرد روز
اختراع داروی فلج نخاع توسط دانشمندان امریکایی
دانشمندان امریکایی دارویی را تهیه دیده اند که می تواند سلول‌های جدید...
Read More