مردان، لخت شان هم زیباست

shoots 1

عکاس معروف  تصاویر لخت مردان Vivienne Maricevic می گوید: « 40 سال مشغول معرفی جذابیت های مردانه هستم و هنوز جامعه انسانی با بدن لخت مردان مسئله دارد» او به عنوان یک عکاس و به عنوان یک زن تلاش کرد نشان دهد بدن مردان  جذاب و دوست داشتنی است. او حتی به زنان پیشنهاد کرد به خاطر ایمان شان به برابری بین زنان و مردان، به تصاویر بدن مردان به عنوان یک پدیده زیبا، بیشتر بنگرند.

     حتی مردان نیز در معرض نمایش بودن بدن لخت شان و حالت درشت و عضلانی بدن شان، نوعی شرم و ترس در آنها ایجاد می کند. شاید برای زنان اذیت کننده نباشد که زنان دیگر آنها را دید بزنند ولی اکثر مردان از اینکه بدن لخت شان مورد پسند مردان دیگر قرار بگیرد راحت نیستند. 

_85825444_group30

photographer Natalia Mukha

_85825445_febdobbin

nude-photography-various-09

c721fe4c28de1fa50e6bbfd68b6554c4

Vivienne Maricevic                                                            35

e1e397401d59f5361a78f765a5a67640

_85825449_march30

_85825795_october

 

 

http://www.ravishly.com/2014/12/22/female-photographer-turns-lens-once-naked-men

http://www.bbc.com/news/uk-england-hereford-worcester-34399212

More from سعید داورپناه

وایگرای زنانه

گزارشات علمی متعدد در امریکا و اروپا حکایت از آن دارد که...
بیشتر بخوان