مردان هم لخت شان زیباست

shoots 1

عکاس معروف  تصاویر لخت مردان «ویوین میرچ ویک» می گوید بدن مردان  جذاب و دوست داشتنی است. من سعی می کنم بدن مردان را به صورت یک پدیده زیبا معرفی کنم..

photographer Natalia Mukha

_85825445_febdobbin

nude-photography-various-09

c721fe4c28de1fa50e6bbfd68b6554c4

Vivienne Maricevic                                                            

e1e397401d59f5361a78f765a5a67640

_85825449_march30

_85825795_october

http://www.ravishly.com/2014/12/22/female-photographer-turns-lens-once-naked-men

http://www.bbc.com/news/uk-england-hereford-worcester-34399212

More from سعید داورپناه
آیا با از دست رفتن حافظه، هویت هم می‌میرد؟
مقاله‌ایی که در پیش رو دارید خلاصه‌ایی است از نوشته عصب شناس...
Read More