یادگار شوهری جوانمرگ

Follow-Your-Dream

همین امشب که تخمه شکستیم و فردوسی پور و ویسی تماشا کردیم … همین امشب که از سینما و رستوران و پارتی برگشتیم … همین امشب که ماشین یا خانهِ جدید خریدیم … همین امشب که از شمردن صفرهای فیش حقوقی یا حساب بانکی مان کیفور شدیم … همین امشب که عاشقیت کردیم و نوازش شدیم … همین امشب که تولد یا سالگردی را جشن گرفتیم …

همین امشب که من و ما و شما، به هر بهانهِ کوچک یا بزرگی حال مان خوش بود، یک مادر تنها و خسته با پسر نوجوانش که یادگار شوهری جوانمرگ است در زیرزمین محقر اجاره ای، حالش خراب بود، تلخ و ویران و مستاصل بود از شنیدن صدای صاحبخانه و خبر دو میلیون تومنی که باید به پول پیش ناچیزش اضافه کند وگرنه … زندگی همینقدر لعنتی و گزنده و بی رحم است … شب بخیر زندگی.

محسن باقرلو در فیسبوک