گزارش سفر به روستاهای اطراف شاهرود

IMG_7791

به سوی بهشت زمستانی، به سمت کلاته خیج رفتیم، از کنار بسطام و جنگل ابر گذشتیم و از جاده‌ی یخ‌زده به سلامت عبور کردیم.

خانه‌های این منطقه با روشهای سنتی محافظت می‌شوند!

یادگار گذشته‌ها دستی می‌خواهد که دوباره بلندش کند. حیف نیست؟

یادگار گذشته‌ها دستی می‌خواهد که دوباره بلندش کند. حیف نیست؟

پیرمردهای کلاته خیج

پیرمردهای کلاته خیج

IMG_7858

شهربانو خانم می‌گفت این مرغ خرد است، آن بقیه کلان‌اند و این را اذیت می‌کنند، برای همین مرغ تا احساس خطر می‌کند می‌پرد بغل صاحبش

IMG_7885

آن حفره‌ها در دو طرف برای باد نخوردن فانوس تعبیه شده.

بافت قدیم

روز دوم به کالپوش رفتیم، آنجا بانوی مهربانی به نام فاطمه صغری ما را به خانه‌ی پدرش دعوت کرد، توضیح اینکه پدرش به شیوه‌ی سنتی زندگی می‌کند، بخاری‌اش هیزمی‌ست و وسایلش را خودش می‌سازد کافی بود که دعوت را با سر قبول کنیم. خانه معمولی بود، اما وارد اتاق پدر که شدیم فهمیدیم خانه‌ی پدر یعنی چه. بوی هیزم در اتاقی که با نمدهای رنگی پوشیده شده بود و دیوارهایش با گل سفید شده بود و حتی لوله‌ی گاز شهری‌اش پشت محفظه‌ای فلزی پنهان شده بود آنقدر فضا را گرم و مطبوع کرده بود که نشستم و با تمام وجود آرامش آن اتاق را جذب کردم. اتاق حس خانه‌ی پدربزرگم را داشت، همان بو، همان گرما، همان آرامشی که بیش از سی سال بود تجربه نکرده بودم.

صندوقچه‌ی دست‌ساز پدر

صندوقچه‌ی دست‌ساز پدر

IMG_7952

هاون دست ساز پدر

IMG_7958

از بادام‌های محصول درخت حیاط برایمان آوردند تا شرط مهمان‌نوازی را به جا آورده باشند

بعد پدر فاطمه صغری خودش آمد

بعد پدر فاطمه صغری خودش آمد. عذرخواهی کرد که بچه‌هایش از ما خوب پذیرایی نکرده‌اند، اما ما که به بهترین وجه پذیرایی شده بودیم. سلامت باشی پدر

و در پایان لقمه-ای چرب و لذیذ از کشک

 و در پایان لقمه‌ای چرب و لذیذ از کشک. روایت شده که نامهای دیگر این غذا کاله جوش، کمه جوش و کشک جوش می‌باشد، نامش هر چه باشد به مزه‌ی دلچسبش و خواب سنگین بعد از آن خللی نمی‌رسد

بخشی از گزارش سفر به روستاهای اطراف شاهرود:  کلاته خیج، بافت و کالپوش

فرشته ثابتیان – وبلاگ چمدانک

فرشته ثابتیان – گوگل پلاس