رمز موفقیت امریکا، گسترش حس« احترام به خود» است

نویسنده امریکایی Joan Didion

نویسنده و متفکر امریکایی Joan Didion نزدیک به نیم قرن، در مقالات و کتاب هایش مشغول تشریح و توضیح اخلاق و زندگی جامعه اش است.

او معتقد است احترام به خود و بها دادن به شخصیت فردی شاید ریشه اش به اروپا برسد ولی تجربه موفق یک ذهن مستقل و منفرد، تا حدود زیادی مدیون فرهنگ امریکایی است.

او می افزاید حس عمومی در ذات مهاجرین اولیه به امریکا این بود که به سرزمین وحشی و دست نخورده ای شبیه بهشت اولیه آمده اند که باید آباد شود. آن هم با دستان سخت کوش و همیشه مفیدی که نه احتیاج به کشیش دارد و نه حتی احتیاج به دولت مرکزی … سرزمین پهناور امریکا سال به سال به همت این اندیشه مستقل و فردگرایانه، توسعه یافت.

نویسنده و متفکر امریکایی Joan Didion همه توجه اش را معطوف این کرد که شخصیت مستقل و انسانی تری را برای انرژی نهفته در فرهنگ امریکایی ایجاد کند. او اعتقاد راسخی به هویت و شخصیت فردی دارد و در نوشته هایش سعی می کند آنها را شناسایی و پرو بال دهد.

او معتقد است که شخصیت و هویت امریکایی در قاره جدا افتاده از جهان به ناگزیر پذیرفت که مسئولیت همه کارهایش را بر دوش بگیرد حتی اگر برایش راحت و خوشایند نباشد. انسان امریکایی به همین خاطر یاد گرفت شک و ترس را کنار بگذارد و از تصمیمات اشتباه نترسد.

یک امریکایی دوست دارد پولدار شود اما امریکایی ها ثروت را مساوی با آزادی فردی می دانند. ثروت برای شان حریم شخصی می آورد. احساس امنیت می کنند و می توانند اسیر شرایط نباشند.

از کودکی به من امریکایی می آموزند که برای رویارویی با مشکل و بحران، به اطلاعات موجود در زندگی رجوع کنیم. دانش برای ما یک وسیله کنترل اوضاع بود. دانش و ثروت به ما اجازه می داد در باره بن بست نیاندیشیم.

فرهنگ « احترام به خود» نمی گوید زندگی را تحمل کن یا رنج بکش یا فقط روزگار بگذران. فرهنگ امریکایی می گوید سعی کنید یک تصویر کلی از زندگی بسازید. بی احتیاطی کنید. ریسک کنید و در حد خودتان، کاری کنید که از آن مغرور باشید.

 

Joan Didion on Self-Respect
https://www.brainpickings.org/2012/05/21/joan-didion-on-self-respect/

 جوئن دیدیون در ویکیپیدیا

مرد روز در تلگرام

More from سعید داورپناه
نگاهی به داستان خوشبینانه ژول ورن
داستان «دور دنیا در هشتاد روز»  یک رویای علمی خوشبینانه است. ژول...
Read More