نویسنده امریکایی Joan Didion و ماجرای احترام به خود

Joan Didion 3

نزدیک به نیم قرن، مقالات و کتاب های Joan Didion مشغول تشریح و توضیح اخلاق درهم گسیخته ای است که زندگی شلوغِ مدل امریکایی تبلیغ می کند. زندگی شخصی این نویسنده و متفکر امریکایی با وجود از دست دادن همسر و دخترش، نمونه کاملی از سخت کوشی برای رسیدن به « احترام به خود» است.

احترام به خود و بها دادن به شخصیت فردی شاید ریشه اش به دنیای قبل از کشف و شکل گیری امریکا در اروپا برسد ولی توسعه و ساخته شدن مرام های یک ذهن مستقل و منفرد با تمام وجود مدیون فرهنگ امریکایی است. یکی از بنیان گذاران فرهنگ ملی امریکا یعنی امرسون 100 سال قبل از  Joan Didion مدام در باره « اتکا به خود» می نوشت.

حس عمومی در ذات مهاجرین اولیه به امریکا این بود که به سرزمین وحشی و دست نخورده ای شبیه بهشت اولیه آمده اند که باید آباد شود. آن هم با دستان سخت کوش و همیشه مفیدی که نه احتیاج به کشیش دارد و نه حتی احتیاج به دولت مرکزی… سرزمین پهناور امریکا سال به سال به همت این اندیشه مستقل و فردگرایانه و حتی گوشه گیرانه توسعه یافت.

Joan Didion همه توجه اش را معطوف این کرد که شخصیت مستقل و انسانی تری را برای انرژی نهفته در فرهنگ امریکایی ایجاد کند. او اعتقاد راسخی به هویت و شخصیت فردی داشت و در نوشته هایش سعی می کرد تا حد ممکن به خصلت های فردی مثبت پر و بال دهد Joan Didion می نویسد:

باید بپذیریم که «احترام به خود»، ربطی به توجه و خوش آمد دیگران ندارد.

شخصیت یعنی پذیرفتن مسئولیت همه کارهایی که از خود ما سر می زند. تعریفی که حتما به احترام به خود می رسد.

احترام به خود برای اجداد ما آشناتر و مشخص تر بود. در وجودشان حک شده بود. احترام به خود یعنی اینکه بپذیریم مسئولیتی که به ما محول شده است را انجام دهیم حتی اگر برای ما راحت و مطبوع نباشد. یعنی کنار گذاشتن شک و ترس… یعنی اینکه من از آسایش موقت و کنونی ام به خاطر آرامش و خشنودی درازمدتف می گذرم.

خاطرات محو می شوند. خاطرات هم تغییر می کنند و هم تایید می کنند چیزهای که ما فکر می کنیم به خاطر داریم.

من هیچوقت فکر نکردم همه کارهای شوهرم درست است. او نیز چنین باوری نسبت به من نداشت ولی ما به هم اعتماد کامل داشتیم.

راز اصلی پولدار بودن در داشتن پول و قدرت نیست. برای امریکایی ها ثروت یعنی آزادی مطلق فردی، داشتن حریم شخصی و زمینگیر نبودن به هر دلیلی است.

از کودکی به من اموخته شد که برای رویارویی با مشکل و بحران، بخوانم، یاد بگیرم و به ادبیات رجوع کنم. دانش برای من یک وسیله کنترل اوضاع بود.

من نمی گویم بروید دنیای بهتری بسازید چون پیشرفت یک قرار حتمی نیست. من نمی گویم زندگی را تحمل کنید یا رنج بکشید. یا فقط بگذرانید. ولی می گویم زندگی کنید. در آن درنگ کنید. سعی کنید یک تصویر کلی از زندگی بسازید. بی احتیاطی کنید. ریسک کنید و در حد خودتان، کاری کنید که از آن مغرور باشید.

 

Joan Didion on Self-Respect
https://www.brainpickings.org/2012/05/21/joan-didion-on-self-respect/

 جوئن دیدیون در ویکیپیدیا

 

مرد روز در تلگرام

More from سعید داورپناه

عکاسی از زوج های منتظر فرزند

از 3 سالِ پیش برای عکاس روس Jana Romanova رفت و آمد...
بیشتر بخوان