منجمد ساختن بعد از مرگ، چشم اندازی برای جاودانگی

1216

تئوری که « کرایونیک ها» به آن دلخوش هستند می گوید بدن انسانی که به تازگی رسما مرده اعلام شده است می تواند درون یک یخدان بسیار سرد ( – 196) طوری منجمد شود که کمترین تخریب به سلول های بدن فرد فوت شده وارد شود.

طرفداران این شیوه از امکانِِ حیات مجدد، معتقدند دانش آینده بشر، قادر است با نکنولوژی خود، بدن یک انسان مرده را زنده کند. این امید به حیات دوباره توسط انجماد زیر صفر، تاکنون 2000 نفر را مجاب کرده است که مثل مصری های قدیمی با یخ خود را مومیایی کنند.

با آنکه هیچکس به طور علمی نمی تواند تضمین کند که این روش باعث بازگشت به زندگی بعد از مرگ می شود ولی بر طبق منطق انسانی و هزینه حوالی 30 هزار دلار، شانس آن خیلی بیشتر از هر نوع دفن شدن می تواند باشد. امید و اعتقادی که به نسبت بقیه باورهای بشر در باره حیات مجدد، زیاد دور از عقل نیست.

عکاس انگلیسی Murray Ballard برای به تصویر کشیدن این آرزوی قدیمی بشر، به جستجوی موسساتی که این امکانات به ظاهر علمی را فراهم می کنند رفته است. او از مردمی که در صف منجمد شدن بعد از مرگ قرار دارند عکس گرفته است. حاصل کار وی کتابی به عنوان « چشم اندازی از جاودانگی» است.

0140 1216 1556 murray_ballard_2009_002

murray_ballard_2009_005

این محوطه انجماد مخصوص حاوی 4 بدن انسان، یک مغز انسان، دو سگ و یک  گربه به همراه 40 نمونه دی ان ای می باشد

Cryonics

More from ماهان طباطبایی
سه خصلت آدم مغرور
غرور با تصوری که از خود داریم تغذیه می کندبرای خیلی ها...
Read More