تجربیات مردانه: مرام جنسی چیست

header_ESSAY_110313

هر مردی بهتر است مرام جنسی خودش را بشناسد   

ما زیاد از گذشته خبر نداریم و تاریخ رفتار جنسی شان، درست یا غلط زیاد برای ما روشن نیست. ولی حدودا می دانیم که از 50 سال پیش به این طرف چه توقع و تصوری از رفتار جنسی مردان در جامعه وجود دارد.  از طرفی یک فرهنگ منفی در باره بی در و پیکر بودن میل جنسی ما وجود دارد و از طرف دیگر این توقع و تربیت هم هست که ما را تشویق می کنند از نظر جنسی موفق و فعال باشیم.

ما مردان نگران و ناراحت می شویم و احساس خودکم بینی می کنیم از اینکه دیگران زدند و بردند و ما از قافله رفتار جنسیعقب هستیم. از طرف دیگر وقتی که به ندای مرد موفق جنسی، تن می دهیم و به هر آب و اتشی می زنیم نیز برای خود دردسر و ریسک می خریم و همچنان نگران و ناراحتیم.
 
برای اینکه از این وضعیت متناقض بیرون بیاییم و با خصلت و شخصیت خود مدام نجنگیم بهتر است به دور از هلهله بازار، خودمان به این تشخیص برسیم که نیاز و تمایل ما و بدن ما چقدر نیاز جنسی برایش کافی است

یکی می گوید مجرد بودن یعنی زندگی واقعی و می ارزد که مدت طولانی صبور باشی تا یک اتفاق زیبا برایت بوجود آید و … دیگری می گوید خودتان را گول نزنید و همسر اختیار کنید تا سکس، همیشه در دسترس باشد. در بین این دو جناح هم هزاران روش و سلیقه نهفته است.

اما کشف اصلی که بسیاری از نگرانی ها، تشویش ها و تلف شدن زندگی را کمابیش مهار خواهد ساخت این است که دقت کنیم ببینیم چه نوع موجود جنسی هستیم. بدن ما و تمایلات ما چه می خواهد؟ و تا آنجا که ممکن است به هیاهوی هزار رنگِ بیرون از وجود خود، گوش ندهیم.

مرام جنسی ما از یک جهت شبیه ذائقه غذا خوردن ما است. ما بهتر است بفهمیم چه چیزی دوست داریم و کدام شان با بدن ما سازگار است.طبیعتا اکثر ما انسان های معمولی، شرایط و فرصت این را نداریم که همه غذاها را بچشیم و بعد به تصمیم مشخص برای داشتن ذائقه برسیم. گاهی رنگ و بو و اطلاعات و حتی عادت غذاخوری یا در دسترس بودن مواد غذایی، به ما می قبولاند که به یک ذائقه بومی ولی شخصی نائل گردیم.

صحبت از این نیست که محافظه کارانه زندگی کنیم فقط یادمان باشد که به خواسته های خیلی درونی خودمان تکیه کنیم. اگر کمی دقیق تر بنگریم شاهد بسیاری از افراد خواهیم بود که با مرام و حساب و کتاب های دیگران، تصمیمات جنسی و حتی زناشویی شان را گرفته اند. هر مردی بهتر است مرام جنسی خودش را تشخیص دهد

 

image source

https://aeon.co/essays/innovation-is-overvalued-maintenance-often-matters-more