اختراع پشه منقرض کننده پشه ها

پشه انقراض

مالاریا سالانه نیم میلیون انسان و اکثرا کودکان را در افریقا به کام مرگ می کشد. آخرین برآورد هزینه برای حل مشکل مالاریا در حدود 100 میلیارد دلار تخمین زده شده است. هزینه ایی که بتواند دهها هزار جعبه داروی ضدمالاریا، دهها هزار گالن پشه کش و تهیه پشه بند برای تک تک ساکنین مناطق آلوده به مالاریارا در بر بگیرد.

در ضمن باید در نظر گرفت که برای عملی ساختن این طرح عظیم نیاز به مدیریت سیاسی خوب ضروری است. احتمالی که در فقیرترین کشورهای افریقا بعید می باشد.

هزینه ها و واقعیت های فوق ولی معادله اش به هم خواهد خورد اگر حل مشکل پشه مالاریا را به دست پشه هایی سپرد که نقش شان انتقال ژن نازایی به پشه های ماده منطقه باشد. در حال حاضر حداقل 3 آزمایشگاه بزرگ در انگلیس، ایتالیا و امریکا مشغول کار بر روی پشه ای هستند به نام که Anopheles gambiae سیستم ژنتیک آن دستکاری خواهد شد.

ایده اختراع پشه ای که می تواند 99 درصد محتویات ژن خودخواه خود را به نسل فرزندانش منتقل سازد طبیعتا خطرناک است. وقتی چهره مخوف تر به خود می گیرد که بتواند پشه های ماده را نازا هم بسازد. اتفاقی که در طی 11 نسل پشه مالاریا ( حدود یک سال)، می تواند منجر به نابودی کامل پشه های مالاریا بشود.

اما یک قدم دیگر هم می توان بدبین بود و این ترس را دامن زد که ژن دستکاری شده پشه فوق، وی را قادر می سازد که عملا تبدیل به پشه نسل کش شود. خطر نسل کشی می تواند گسترده تر از مرگ فقط یک نوع پشه باشد.

اخرین اطلاعات در باره تنوع پشه ها حاکی از ان است که از بین بیش از 3500 نوع پشه، فقط سه نوع شان، ناقل مالاریا هستند. خطر اصلی و اساسی در این نهفته است که پشه های لابرتواری بعد از مدتی، تصادفا با انواع پشه ها امیزش خواهد کرد و بدین ترتیب خطر انقراض همه پشه ها دور از دسترس نخواهد بود.

دانشمندان مخترع پشه زنتیکی دستکاری شده می گویند افریقا بر اساس شرایط موجود نمیتواند از مرگ نیم میلیون انسان مبتلا به مالاریا جلوگیری کنند. برای همین به امکانات تکنیکی جدید برای ویرایش و تصحیح ژن ها امیدوار هستند .

دانشمندان موسسات تحقیقی امیدوارند ظرف چند سال آینده پشه Anopheles gambiae را به همراه نقشه دقیق اجرای پروژه نازایی پشه های مالاریا را به دولت های افریقایی تحویل دهند تا خودشان تصمیم نهایی را بگیرند.

The Extinction Invention
https://www.technologyreview.com/s/601213/the-extinction-invention/

More from مرد روز
چرا چربی دور شکم خطرناک است؟
ثابت شده است که چاقی دور شکم رابطه مستقیم با افزایش بیماری...
Read More