نقاشی های دلشاد کننده از پدر و دختر

SnezhanaSooshfatherdaughterwatercolor11

نقاش اوکرائینی Snezhana Soosh مادر یک پسر 9 ساله است ولی همیشه حسرت یک رابطه صمیمی با پدر را با خود حمل می کند. او می گوید پدرم نمی دانست و تربیت نشده بود که به فرزندانش ابراز احساس کند یا حتی به بازی های کودکانه اهمیت دهد. این نقاشی ها را برای پسرم کشیدم تا وقتی که بزرگ شد بداند « نقش پدر در زندگی هر فرد خیلی مهم است. پدر بودن یعنی یک غول مهربان و حامی. پدر یعنی بازی و محبت »

SnezhanaSooshfatherdaughterwatercolor7

SnezhanaSooshfatherdaughterwatercolor5

SnezhanaSooshfatherdaughterwatercolor1

SnezhanaSooshfatherdaughterwatercolor9

SnezhanaSooshfatherdaughterwatercolor14

SnezhanaSooshfatherdaughterwatercolor2

SnezhanaSooshfatherdaughterwatercolor13

 

Snezhana Soosh: Facebook | Instagram
via [Bored Panda, Huffington Post]

http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/snezhanaha-soosh-dad-daughter-watercolors

 

مرد روز در تلگرام

More from مرد روز
عکاس روس و تحسین زیبایی بدن زن
مجله مردانه ماکسیم در مصاحبه و گزارشی که از عکاس روس Igor...
Read More