نقاشی های دلشاد کننده از پدر و دختر

SnezhanaSooshfatherdaughterwatercolor11

نقاش اوکرائینی Snezhana Soosh مادر یک پسر 9 ساله است ولی همیشه حسرت یک رابطه صمیمی با پدر را با خود حمل می کند. او می گوید پدرم نمی دانست و تربیت نشده بود که به فرزندانش ابراز احساس کند یا حتی به بازی های کودکانه اهمیت دهد. این نقاشی ها را برای پسرم کشیدم تا وقتی که بزرگ شد بداند « نقش پدر در زندگی هر فرد خیلی مهم است. پدر بودن یعنی یک غول مهربان و حامی. پدر یعنی بازی و محبت »

SnezhanaSooshfatherdaughterwatercolor7

SnezhanaSooshfatherdaughterwatercolor5

SnezhanaSooshfatherdaughterwatercolor1

SnezhanaSooshfatherdaughterwatercolor9

SnezhanaSooshfatherdaughterwatercolor14

SnezhanaSooshfatherdaughterwatercolor2

SnezhanaSooshfatherdaughterwatercolor13

 

Snezhana Soosh: Facebook | Instagram
via [Bored Panda, Huffington Post]

http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/snezhanaha-soosh-dad-daughter-watercolors

 

مرد روز در تلگرام

More from مرد روز

تکامل یک مگس با نقش مورچه روی بال ها

مگس ها مثل بقیه حیوانات روی زمین برای ادامه طبیعی زندگی سیاره...
بیشتر بخوان