تصاویری از عشق آپارتمانی

CcJpbTyXEAADpla

با آمدن شبکه های اجتماعی اینترنتی، هنرمندان جوان بدون نیاز به تائید خبرگزاری های جهانی هر چه که به نظرشان جالب است را می توانند به سرعت در چهار گوشه دنیا تکثیر کنند. قبلا در یک مقاله از تلاش عکاس فرانسوی گزارشی تهیه کردیم که به دنبال ثبت عشق حقیقی بود. این بار عکاس رومانیایی Natalia Mindru سعی کرد تصاویری از « عشق آپارتمانی» را ثبت کند.

7014210-800-1456915463-IMG_6236

Fotograf nunta Natalia Mindru

Natalia_Mindru_Photomicona_19

Natalia_Mindru_Photomicona_13

Natalia_Mindru_Photomicona_09

Natalia_Mindru_Photomicona_03

intimate-moments-couples-portraits-natalia-mindru-photomicona-81

intimate-moments-couples-portraits-natalia-mindru-photomicona-36

intimate-moments-couples-portraits-natalia-mindru-photomicona-21

fotografia-coppie-innamorati-intimita-natalia-photomicona-07

64688b7f025536b7aaf99f7e2ea3c616

http://www.featureshoot.com/2016/02/portraits-of-young-lovers-at-their-most-raw-intimate-moments/

http://photomicona.ro/portofoliu/#&image=2&gallery=533

 

More from مرد روز

دیوید بویی، نابغه ادا بازِ موسیقی راک

در دهه 1960 وقتی که هنوز اسمش دیوید جونز بود موسیقی اش خریدار...
بیشتر بخوان