خطاهای مهمی که هوش عاطفی، مرتکب نمی شود

همه ما در دوره های مشخصی از زندگی، ناچار می شویم عملا آزمایش پس دهیم. وقتی که با رفتار بد یک دوست روبرو می شویم. وقتی که یک شغل، خیلی اذیت کننده می شود. رابطه ای که درب و داغان مان می کند. قرار گرفتن در وضعیت مالی بسیار بد و …

در همه این مواقع، به نظر می رسد خیلی طبیعی و آسان است که از یک زاویه جدید به مشکل بنگریم و سعی می کنیم تصمیم هوشمندانه بگیریم. ولی عملا، این اتفاق نمی افتد چون خیلی از ما، هوش عاطفی مان را پرورش نداده ایم.

این ماجرا وقتی مشکل تر می شود که فکر کنیم هوش عاطفی، استعدادی ذاتی است و افراد بدون هیچ هزینه و تحملی، به طور مادرزاد از آن برخوردارند.

هوش عاطفی ( Emotional Intelligence ) چون ثابت و غریزی نیست راه های مشخصی برای افزایش آن وجود دارد. هوش عاطفی در حقیقت روش کنترل رفتار و رسیدن به تصمیماتی همه جانبه تر است.

اینها بخشی از خطاهای مهمی است که هوش عاطفی مرتکب نمی شود:

راحت طلب نیستند
خودآگاهی هیچوقت راحت به دست نمی آید. بیشتر به خاطر اینکه می خواهید بدانید هر تصمیم و هدف، چقدر انرژی و توانایی نیاز دارند. چون به ظرفیت خودتان آگاه هستید، کمابیش از دشواری و ناراحتی مسیر نیز مطلع هستید. احساس راحتی، متعلق به آنهایی است که چشمان شان را بر روی واقعیت می بندند.

آدم های حساسی هستند
افراد ناباب، بی احساس و سنگدل هستند چون خوب بودن نیاز به عاطفه و احساس قدرتمند دارد. هوش عاطفی داشتن یعنی مهم شمردن و احترام به دیگران… .

به دل نمی گیرند
احساسات منفی به خاطر دلخوری از دیگران، منفعتی ندارد و فقط ایجاد کننده فشار روحی و تشویش است.

طلبکار دنیا نیستند
افراد با هوش عاطفی، معتقدند که دنیا منطق و حساب و کتاب دارد و هر آنچه را که به دست آورده اند نتیجه تلاش شان بوده است.

اهل حسادت و غبطه خوردن نیستند
رشک و حسادت بی معنی است چون مقدارموفقیت در دنیا، بی حد و حصر است. به عبارتی، پیروزی دیگران، از سهم هیچکس کم نمی کند.

بدبین نیستند
بدبینی و داشتن این تصور که هر ماجرا و اتفاقی  کهدر زندگی صورت می گیرد مسیر ناخوشایندی دارد و هیچ سرانجام خوبی در انتظار اجتماع بشری نیست یک ایده ثابت و ماندگار در ذهن بعضی ها است. با انکه به نظر می رسد شیوه ارزیابی درستی از حیات و زندگی نیست ولی بسیاری از انسانها، اینگونه می اندیشند.

 

Critical Things Mentally Strong People Don’t Do
http://goodmenproject.com/featured-content/critical-things-mentally-strong-people-dont-do-fiff/

 

Written By
More from Saeed
کاریکاتورهای مجله نیویورکر
هر هفته بیش از ۱۰۰۰ کارتون و کاریکاتور به مجله هفتگی نیویورکر...
Read More