شباهت غیرت با خاک انداز

غیرت و ناموس به نظر من شباهت زیادی به آفتابه و خاک انداز دارن. یک زمانی آب لوله کشی نبوده و لازم بوده که انسانها اول با یک ظرف دسته دار، آب از سر جوب بردارن و ببرن تو مستراح. لازم بوده ظرف لوله هم داشته باشه که راحت بتونن موضع رو بشورن. یک زمانی جارو برقی هم نبوده. لازم بوده یک وسیله مسطح، پهن و دسته دار، اختراع بشه که باهاش آشغالها رو از دور و برشون جمع کنن.

الان بیشتر خونه ها، لااقل توی شهرها، گوشه توالت شون، شلنگ آب و توی کمدشون، جارو برقی دارن. … دیگه کسی، رو جهاز دخترش آفتابه نمیذاره. بنابر این کم کم وقتشه بعد از تشکر از آفتابه به پاس خدماتی که در طول قرنها به بهداشت بشریت کرده، ازش خداحافظی کرد. این به معنی بد بودن آفتابه نیست. به معنی این هست که وجودش دیگه ضرورتی نداره  وحتی می تونه دست و پاگیر باشه. بهتره قبل از اینکه منزلتش خدشه دار بشه خودش بدون مقاومت از صحنه بره بیرون.

یک زمانی به دلایل جغرافیایی – منطقه ای، اقتصادی، تاریخی و حتی فیزیولوژیک، موجودات مونث، نیاز به محافظت توسط رییس قبیله داشتن. پدر و برادر همینطور که باید مواظب محصول گندم شون بودن که آفت نزنه، باید مواظب دختر و خواهرشون هم بودن که باکره بمونه و بتونن شیر بهای خوبی مطالبه کنن. برای همین لازم بوده غیرت اختراع بشه.

شوهره صبح تا شب بیل می زده که اولاد خودش رو غذا بده و بعد از مرگش، کپی ژنتیکی خودش ادامه پیدا کنه. باید مواظب زنش می بوده که دو سره بار نزنه. یعنی این طوری نشه که نون گندم شوهره رو بخوره و اسپرم یکی دیگه رو به زیر شکمش راه بده. اینطوری بوده که ناموس اختراع شده.

الان اگه یک نفر باد بندازه تو گلوش و بگه :« من غیرت دارم. نمیذارم خواهرم فلان کار رو بکنه» درست عین آدمی می تونه باشه که با کت و شلوار، آفتابه دست بگیره و بره از سر جوب خیابون آب برداره. بعد با آسانسور بره تو آپارتمانش و سر توالت فرنگی بشینه و خودش رو با آفتابه بشوره.

شل بگیر برادر من . بعد از چندین هزار سال، تو هم یک نفسی بکش . ضرر نداره؟ تو کارت خیلی سبکتر از اجدادت هست . الان فقط مسئولِ خودتی. برو حالش رو ببر.

 

More from یلدا صادقی
دختر تهرانی و ماجراهایی که در کرمان آفرید
داشتیم عین یک عده آمیب زندگی مان را می کردیم که صدام...
Read More