طبل جنگ همیشه پر سر و صدا ترین است

بخش بزرگی از تاریخ اجتماعی بشر با جنگ و تقدس به جنگ  همراه بوده است. در وصف جنگ و غرور جنگجویان و ضروت جنگ، حماسه ها آفریده شده است. در تمامی این هزاران سال، جنگ به ناگزیر یک راه حل اساسی نیز بوده است. این روزها ولی چهره جنگ، حقیقت ناهنجار جنگ، سود سرسام آور جنگ و مهمتر از همه بی نتیجه بودن جنگ، از دید عموم پنهان نیست. گندوز آقایف یک تصویر پرداز بی پروای آذربایجانی است و قدرت تخیلش در نشان دادن جنایتِ جنگ، ستودنی است.

61-680x430

21-680x703

32-680x543

war-and-peace7-700x377

41-680x791

Powerful Satirical Illustrations Show What War Really Looks Like

http://themindunleashed.org/2015/12/illustrations-what-war-really-looks-like.html

More from مرد روز
تکنیک مهندسین هاروارد برای کاهش دمای خورشید بر سطح زمین
دانشمندان به طور تصادفی متوجه شدند حدود ۳۰ سال پیش وقتی آتشفشانی...
Read More