کاریکاتور روز – از چهار گوشه دنیا

SINTRA 2008 19 oil-L

SINTRA 2008 17 sport-L

 

SINTRA 2008 16 isca press-L

love-M

koroglu turkey tree love-L

More from مرد روز

حفظ دوستی‌ها با وجود نظرات شدیدا متفاوت

این روزها همه انسانها یا حداقل حدود ۳ میلیارد نفری که به...
بیشتر بخوان