کاریکاتور روز – از چهار گوشه دنیا

SINTRA 2008 19 oil-L

SINTRA 2008 17 sport-L

 

SINTRA 2008 16 isca press-L

love-M

koroglu turkey tree love-L

More from مرد روز

اهرام مصر توسط برده‌ها ساخته نشد

اهرام سه گانه مصر حدود ۴۵۰۰ سال پیش ساخته شدند. این بناهای...
بیشتر بخوان