رقص معصومانه پسرک خردسال در زنجیرزنی ماه محرم

این روزها انتقاد و بی اعتنایی به مدیریت جامعه، متاسفانه به انتقاد از معنویت و مراسم و سنت های مذهبی نیز سرایت کرده است. چند دهه التهاب و بحران مداوم،  مرام و باور مذهبی مردم را هم از حالت خودجوش و معصومانه خارج ساخته است.

مذهب مشکل کشورما نیست. مراسم و شعائر بخشی از حافظه فرهنگی و عاطفی این کشور کهنسال است. همانقدر تلاش برای حذف و کمرنگ کردن مراسم عید نوروز بی فایده است که بی حرمتی و توهین به مراسم عزاداری مذهبی، ناپسند و غیر منطقی است.

رقص معصومانه پسرک خردسال در زنجیرزنی ماه محرم نشان می دهد که واکنش بی ریای این کودک به مراسمی که حتما برایش خاطره انگیز خواهد بود چقدر با تنگ نظری های بزرگسالان کشورش، فاصله دارد.