هر کدام ما، ابر میکروبی مخصوص داریم

head-microbe_1024

هر کدام از ما مجموعه ای از میکروب های مخصوص داریم که از طریق دم و بازدم و سکونت شان بر روی پوست بدن، از ما متصاعد می شوند. بر همین اساس، دانشمندان توانستند در آزمایشاتی که تدارک دیده اند به شناسایی ابر میکروبی دست یابند که بسیار مستقل و متفاوت از میکروب دیگران، در اطراف ما شکل می گیرند. ابرِ میکروبی ویژه ای که می تواند مثل اثر انگشت یا مشخصات خون ما، قادر به شناسایی ما باشند.

میکروب های بدن ما 10 برابر بیشتر از سلول های بدن ما هستند. در حقیقت، 98 درصد مواد ژنتیکی بدن ما تشکیل شده از میکروب ها است. از نوک مژه ها تا لای موهای سر و بدن، تمامی سطح پوست تا دهان و معده و روده ما مملو است از میکروب هایی که با ما و در ما زندگی می کنند.

برای همین مطرح کردن یک کنجکاوی در باره یافتن یک ردپای مشخص از میکروب هر فرد، نباید دور از ذهن باشد. دکتر James F. Meadow از دانشگاه اورگن سعی کرد به این کنجکاوی پاسخ دهد .

 در آزمایشاتی که تیم وی تدارک دیده اند موفق شدند به شناسایی ابر میکروبی دست یابند که بسیار مستقل و متفاوت از میکروب دیگران، در اطراف ما شکل می گیرند. ابرِ میکروبی ویژه ای که می تواند مثل اثر انگشت یا مشخصات خون ما، قادر به شناسایی ما باشند.

گروه محققین با ایزوله کردن 11 نفر در اتاقک های که هوایش کاملا  کنترل و فیلتر شده بود توانستند به بررسی و شناسایی میکروب های پیرامون هر فرد نائل شوند. به افراد شرکت کننده گفته شد که با لباس نو و در اتاقی با هوای فیلتر شده با کامپیوترهای نو و میز و صندلی ضد عفونی شده  قرار بگیرند. نتایج به دست آمده نشان داد که در ظرف 4 ساعت، هر فرد در اطراف خود ابری از میکروب ساخت که او را از دیگران متمایز می کرد.

قدرت تشخیص ابر میکروبی هر فرد، می تواند در جمع آوری اسناد مربوط به جنایات به کار گرفته شود. مورد استفاده مهمتر این تحقیق، مجهز شدن هر چه بیشتر بیمارستان ها در کنترلِ عفونت های واگیردار در بین بیماران می باشد.

 

Humans differ in their personal microbial cloud
https://peerj.com/articles/1258/

Image source

http://www.sciencealert.com/humans-can-be-identified-by-the-unique-microbial-cloud-that-surrounds-them

 

 

More from سعید داورپناه
آیا با از دست رفتن حافظه، هویت هم می‌میرد؟
مقاله‌ایی که در پیش رو دارید خلاصه‌ایی است از نوشته عصب شناس...
Read More