به همه بگویید شیشه خیلی لعنتی است

شیشه
برادرم و نامزدم بعد از فارغ التحصیلی در یک شرکت وکالت، بلافاصله مشغول به کار شدند. بعد از یکی دو ماه، برادرم و دو دوست دیگر ما به خاطر تفنن در یک مهمانی شروع به کشیدن شیشه کردند.

در بین جمع دوستان و مهمانی های که می رفتیم صف های کوچک 5 تا 10 نفره ایجاد شد که می نشستند و شیشه دود می کردند. همه جا صحبت از شیشه بود و اینکه اعتیادآور نیست اما من شاهدم که 2 نفر جلوی چشمانم به چه روزی افتادند.

برادرم و نامزدم کارشان را از دست دادند و تبدیل به مرده های از گور در آمده شدند. اوائل با هیجان حرف می زدند و می خندیدند ولی بعد از یکسال، گوشه نشینی و توهم و انواع مرض های عفونی و روانی به سراغ شان آمد.

پدر و مادرم را بالاخره با هزار ترس و وحشت در جریان قرار دادم و تقریبا به کمک یک جمع بزرگ از فامیل که در رشته های پزشکی و حتی موسسات مربوط به ترک اعتیاد و روانشناسی سر و کار دارند آنها را نجات دادیم.

خواستم بگویم که ما خانواده خوش شانسی هستیم ولی این همه جوان که من در طی این مدت دیدم و در باره شان شنیدم و خواندم به اندازه برادرم و نامزدم خوش شانس نیستند.

هنوز شیشه اعتیاد شیکی است. مثل هروئین بدنام نیست. در شروع همه استفاده کننده ها پر انرژی و شاد و حراف می شوند و رفتار سرزنده و اجتماعی دارند، از خماری خبری نیست و مصرفش اجرای سکس را بهتر می کند. این روزها شیشه چندین برابر گرانتر شده است و این هم خوب است و هم بد چون از یکطرف خطر استفاده تزریقی و مرگبار شیشه را افزایش می دهد و هم بازگشت دوباره جوانان فقیر به هروئین …

از تک تک شما درخواست می کنم در باره شیشه گوگل کنید. شیشه را سعی کنید کامل بشناسید و نحوه تاثیرگذاری و صدمات آن را شناسای کنید تا بتوانید مراقب، کنجکاو و دلسوزِ دوستان تان باشید.

می دانم شکی نیست که وظیفه اصلی بر دوش مدیریت سیاسی کشور و برنامه های پیشگیری و کنترل شان است. ولی متاسفانه تاکنون راه حل های که داشته اند و با همه اعدام هایی که داشته اند از وخامت اوضاع اعتیاد کاسته نشده است.

به همدیگر کمک کنیم. خانواده هم باشیم.

More from سارا محمدی

به همه بگویید شیشه خیلی لعنتی است

برادرم و نامزدم بعد از فارغ التحصیلی در یک شرکت وکالت، بلافاصله...
بیشتر بخوان