خصوصیات یک ذهن قدرتمند

11Oct07_Schwartz_manage-your-energy

آدم ها همانطور که در بدو تولد از نظر فیزیکی ضعیف به دنیا می آیند در ابتدای زندگی از قدرت روحی و روانی مستحکمی نیز برخوردار نیستند. بسیاری از افراد گام های جدی برای تربیت بدنی خود بر می دارند و به همان نسبت نیز افرادی هستند که به اشکال مختلف یاد می گیرند به تربیت روانی و روحی خود توجه کنند.

اجازه دهید اشاره ای داشته باشیم به هشت شیوه رفتاری که افراد با قدرت روحی و روانی، در زندگی خود به کار می برند:

آنها از انرژی ذهنی خود مدبرانه استفاده می کنند

زندگی  روزانه به راحتی می تواند هوش و حواس ما را به هزاران کار غیراساسی و بی اهمیت بکشانند. آدم های با روح و روان قوی به انتخاب اعمال مشخصی روی می آورند که  انرژی و وقت شان بیهوده مصرف نشود. تلاش و همت شان را متوجه کارهایی می کنند که برای شان اولویت دارد و آنها را به اهداف شان نزدیک می کند.

آنها به افکار منفی سمت و سوی جدید می دهند

همه آدمها با افکار منفی و دلسرد کننده روبرو می شوند ولی افراد با روحیه و ذهن قوی عقب نشینی نمی کنند یا تسلیم ناگواری ها و بن بست های موقتی نمی شوند. افراد با روح و روان قوی می تواند ضمن روبرو شدن با انتقادهای تند و تیزی که به روش و مسیر هدف شان وارد می شود با روحیه مثبت، آن را تبدیل به گفتگوی سازنده و برای پیشبرد کارشان قرار دهند و با اعتماد به نفس بیشتری فعالیت شان را از سر بگیرند.

هر کاری در مسیر هدفی است که تعیین کرده اند

توانای روانی به افراد اجازه می دهد هدف روشن و اشکاری داشته باشند که این به خودی خود برای زندگی شان معنا و مفهوم می بخشد. داشتن هدف درازمدت به آنها فرصت می دهد که اذت ها و سرخوشی های کوتاه مدت که گول زننده و دورکننده از اهداف اصلی شان است را نادیده بگیرند.

قدرت بررسی مسیر هدف

آنها قادر به تشخیص موقعیت خودشان و مسیری که برگزیده اند هستند. از ضعف های خود خبر دارند و می دانند که کجای کارشان با مشکل روبرو شده است. آنها خودشان را مسئول وضعیتی که در آن قرار دارند می دانند و با پشتکار تمام سعی می کنند موقعیت با ثبات تری را در مسیر هدف شان تهیه ببینند.

نابرده رنج گنج میسر نشود

بعضی افراد هر کاری می کنند که ذره ای ناراحتی و ناگواری در زندگی به سراغ شان نیاید و عده ای نیز هستند که به پیشواز سختیها می روند تا ثابت کنند افراد قوی و پرطاقتی هستند.  ولی افراد با روحیه و روان قوی، مشکلات و سختی ها را موقعی به جان می خرند که بدانند در مسیر هدف شان است.

شکرگزار قدرت خود بودن

آدم ها نمی توانند  بهترین حالت و قابلیت خود را عرضه کنند اگر مصر نباشند که حق شان بیشتر از این است. آدم های با ذهن و روان قوی می دانند که افراد خوشبختی هستند چون هر چه که برای موفقیت لازم هست را دارا هستند. برای همین، شکرگزار توانمندی ها ودستاوردهای کوچک و بزرگ خود هستند.

تعادل بین احساس و عقل

آدمهای با روح و روان قوی، قدر و منزلتِ احساسات خود و نقش موثرشان در مسیر اهداف را واقف هستند. برای همین دقت می کنند بین منطق و احساس تعادل لازم را برقرار کنند.

بر اساس آرمان های خود زندگی می کنند

مقایسه خودمان و سبک و سنگین کردن وضعیت خودمان با رقبا همیشه جذاب و دوست داشتنی استت ولی آدم های با با روح و روان قوی به دام این میلِ پرت کننده حواس نمی افتند. آدم های با سرشت قوی توجه شان معطوف آرمان هی خودشان است. در هر مرحله از مسیر زندگی و اهداف شان، از خود نمی پرسند آیا از بقیه جلوترم یا نه؟ به جای آن، از خودشان توقع دارند که بدانند آیا متعهد به ارزش ها و ارمان های خودشان مانده اند؟

 

8 Things Mentally Strong People Do Every Day – Amy Morin

http://www.inc.com/amy-morin/8-things-mentally-strong-people-do-every-single-day.html

image source

https://hbr.org/2007/10/manage-your-energy-not-your-time

More from سعید داورپناه

راز آدم های شاد

بشر امروزی اهمیت بیشتری برای ایجاد شادی و آرامش شخصی قائل  است. بخش...
بیشتر بخوان