خصوصیات یک ذهن قدرتمند

افراد هوشمند از ۸ طریق برای خود زندگی موفق و مفید می سازند:

۱ – تمرکز ذهن دارند 

زندگی  روزانه به راحتی می تواند هوش و حواس ما را به هزاران کار غیراساسی و بی اهمیت بکشانند. آدم های با روح و روان قوی به انتخاب اعمال مشخصی روی می آورند که  انرژی و وقت شان بیهوده هدر نرود. تلاش و همت شان را متوجه کارهایی می کنند که برای شان اولویت دارد و آنها را به اهداف شان نزدیک می کند.

۲ – به افکار منفی، سمت و سوی جدید می دهند

همه آدمها با افکار منفی و دلسرد کننده روبرو می شوند ولی افراد با روحیه و ذهن قوی عقب نشینی نمی کنند یا تسلیم ناگواری ها و بن بست های موقتی نمی شوند. افراد با روح و روان قوی می تواند ضمن روبرو شدن با انتقادهای تند و تیزی که به روش و مسیر هدف شان وارد می شود با روحیه مثبت، آن را تبدیل به گفتگوی سازنده و برای پیشبرد کارشان قرار دهند و با اعتماد به نفس بیشتری فعالیت شان را از سر بگیرند.

۳ – دراز مدت می بینند

توانای روانی به افراد اجازه می دهد هدف روشن و اشکاری داشته باشند که این به خودی خود برای زندگی شان معنا و مفهوم می بخشد. داشتن هدف درازمدت به آنها فرصت می دهد که فریب اذیت ها یا سرخوشی های کوتاه مدت را نخورند تا از اهداف اصلی شان فاصله نگیرند.

۴ – قادر به تشخیص وضعیت کنونی شان هستند

آنها قادر به تشخیص موقعیت خودشان و مسیری که برگزیده اند هستند. از ضعف های خود خبر دارند و می دانند که کجای کارشان با مشکل روبرو شده است. آنها خودشان را مسئول وضعیتی که در آن قرار دارند می دانند و با پشتکار تمام سعی می کنند موقعیت با ثبات تری را در مسیر هدف شان تهیه ببینند.

۵ – نابرده رنج گنج میسر نشود

بعضی افراد هر کاری می کنند که ذره ای ناراحتی و ناگواری در زندگی به سراغ شان نیاید و عده ای نیز هستند که به پیشواز سختیها می روند تا ثابت کنند افراد قوی و پرطاقتی هستند.  ولی افراد با روحیه و روان قوی، مشکلات و سختی ها را موقعی به جان می خرند که بدانند در مسیر هدف شان است.

۶ – شکرگزار قدرت خود بودن

آدم ها نمی توانند  بهترین حالت و قابلیت خود را عرضه کنند اگر مصر نباشند که حق شان بیشتر از این است. آدم های با ذهن و روان قوی می دانند که افراد خوشبختی هستند چون هر چه که برای موفقیت لازم هست را دارا هستند. برای همین، شکرگزار توانمندی ها ودستاوردهای کوچک و بزرگ خود هستند.

۷ – تعادل بین احساس و عقل

آدمهای با روح و روان قوی، قدر و منزلتِ احساسات خود و نقش موثرشان در مسیر اهداف را واقف هستند. برای همین دقت می کنند بین منطق و احساس تعادل لازم را برقرار کنند.

۸ – بر اساس آرمان های خود زندگی می کنند

مقایسه خودمان و سبک و سنگین کردن وضعیت خودمان با رقبا همیشه جذاب و دوست داشتنی استت ولی آدم های با  روح و روان قوی به دام این میلِ پرت کننده حواس نمی افتند. آدم های با سرشت قوی توجه شان معطوف آرمان هی خودشان است. در هر مرحله از مسیر زندگی و اهداف شان، از خود نمی پرسند آیا از بقیه جلوترم یا نه؟ به جای آن، از خودشان توقع دارند که بدانند آیا متعهد به ارزش ها و ارمان های خودشان مانده اند؟

 

8 Things Mentally Strong People Do Every Day – Amy Morin

http://www.inc.com/amy-morin/8-things-mentally-strong-people-do-every-single-day.html

image source

https://hbr.org/2007/10/manage-your-energy-not-your-time

https://www.pexels.com/@olly

More from سعید داورپناه
ساختن اطلس زیبایی زنان
عکاس رومانیایی Mihaela Noroc به 37 کشور و از جمله ایران سفر کرده...
Read More