صلح با دنیا و پیروزی فرهنگ شهروندی

 GTY_iran_world_leaders_ml_150402_16x9_992
 شعور و درخواست مردم برای آرامش و همراهی با جامعه و بازار جهانی، باعث و بانی این چرخش بزرگ برای دستیابی به صلح بوده است.
 
هیچ چیز قرار نیست به راحتی تغییر کند و یکشبه درست شود. هنوز نماینده قشری که می خواهد ثروت موجود در ایران را منحصر بخود بداند در تصمیم گیری ها و قوای سه گانه کشور نقش اصلی را ایفا می کند. با این وجود، تحولات سال 88 به بعد نشان داده است که مطلق خواهان، دیگر قادر به حفط قدرت انحصاری خویش نیستند و ناچار به پذیرش و همراهی با اقشار وسیعتری از مردم شده اند.
 .
روحانی یکی از بهترین تصمیم های دوره ای برای عبور از تمامیت خواهی ها و سهیم ساختن اقشار بیشتر مردم در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بوده است. انتخابی که با همه محدودیت ها توسط جبهه بزرگ شهروندی ایران ( سبز) پشتیبانی شده است.
 .
به امید آنکه جمعیت وسیع شهروندان ایران در انتخابات بعدی مجلس، قادر به تثبیت کرسی برای نمایندگان اقشار متنوع اقتصادی ایران باشند تا روند صلح و تغییرات ذره ذره همچنان تداوم یابد.
.
0,,18360634_303,00_82100663_026599828-1_2015040312380456992e03-060d-49e2-8389-f69d800dcfa1-620x372
image source
More from ونداد زمانی
کتاب بختک، پنجاه و هفت داستانِ ترس
برای خواندن کتاب روی عکس کلیک کنید مدتهاست شهر تورونتو لبخند بر...
Read More