عروسی های باشکوه در هند و رشد طبقه متوسط

11Shantaram

این اواخر در عروسی های ایرانی صحبت از فیلمبرداری با هلی کوپتر و کرایه هواپیماهای بدون سرنشین ( دِرون) و بریز و بپاش های مفصل نیز به گوش می رسد. جالب است که در این مسیر، هند گویا گوی سبقت مصرف و تجمل را در منطقه ربوده است. بر اساس آمار سازمان های بین المللی در سال 2015 بیش از 255 میلیون هندی استاندارد زندگی طبقه متوسط را تجربه می کنند. البته بر اساس همان آمارها 22 درصد هندی ها هنوز زیر خط فقر به سر می برند و آلونک نشینی در درون و کنار شهرهای بزرگ هنوز در حال گسترش است.

عکاس هندی « ماهش شانترام» پس از سالها عکاسی عروسی به این فکر رسید که مجموعه ای از فرهنگ عروسی مجلل هندی تهیه کند. به نظر او عروسی بزرگترین جشن هندی ها است ولی اخلاق مصرفی جدید به شدت آن دامن زده است. دنیای افسانه ای که خانواده ها و عروس داماد برای جشن چند روزه می سازند از ستون های سلطنتی تا باغ های مصنوعی بیشتر شبیه بازسازی افسانه های زندگی مهاراجه های دنیای کهن در هندوستان است. صدها کارگر و مستخدم برای عروسی جمعیت وسیع متمول به کار گرفته می شود و عروسی ها برای روزهای متمادی میزبان هزاران نفر هستند.

weddings02_custom-39be3fc133606e9b3841905c86cc854721e75eed-s900-c8593800c95d1ad8d3bf48ed664df5503b0-originalMATRIMANIA02205f27763b24ca12bcac905ebee1d6a50-original 15Shantaram

MATRIMANIA024 MATRIMANIA025 321b6d2665e09418c745ddf0f62f54b8-original

 

06

https://www.lensculture.com/articles/mahesh-shantaram-matrimania-indian-weddings-as-theatre

http://www.tasveerjournal.com/matrimania-2/

http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_of_living_in_India

More from مهرانگیز پاشا
خاطرات ۱۲ سالی که سکس نداشتم
کتاب خاطرات نویسنده فرانسوی Sophie Fontanel  در باره ۱۲ سال زندگی بدون...
Read More