اگر می خواهید شنیده شوید سکوت کنید

doctorsoffice

More from ماهان طباطبایی

دلایل خودزنی بعضی انسان ها چیست

برای خیلی از ما، دیدن یک انسان که خودش را زخمی می...
بیشتر بخوان