اگر می خواهید شنیده شوید سکوت کنید

doctorsoffice

More from ماهان طباطبایی

عنکبوتها به کمک الکتریستهِ محیط، صدها کیلومتر پرواز می کنند

روزانه بیش از ۴۰ هزار رعد و برق در آسمان سیاره ما...
بیشتر بخوان