اگر می خواهید شنیده شوید سکوت کنید

doctorsoffice

More from ماهان طباطبایی
افلاطون و رسیدن به مرحله غم شیرین
اتفاق مهمی ۲۴۰۰ سال پیش در آتن افتاد که مسیر تحول بشر...
Read More