اگر می خواهید شنیده شوید سکوت کنید

doctorsoffice

More from ماهان طباطبایی

چهار تدبیر برای کنترل احساسات

۱ - احساسات کلید خاموش و روشن شدن ندارند. وقتی این واقعیت...
بیشتر بخوان