دختران ایرانی و آرایش غلیظ

Alia Zand, 23

عکاس ایرانی مونا هوبه فکر، مجموعه ای به نام « آرایش ایرانی» تهیه کرده است تا نشان دهد حجاب اجباری زنان را واداشت که از همان دوران نوجوانی به آرایشِ کمابیش غلیظ توسل جویند. به طور میانگین زنان ایرانی دو بار صورت شان را در روز آرایش می کنند و ماهانه حدود ۵۰ دلار صرف خرید لوازم آرایش می کنند. بر اساس آمار چند سال گذشته، سی درصد لوازم آرایش خاورمیانه توسط زنان ایران مصرف می شود.

Parnaz Jamali, 22

Asra Mohammadi, 18

Delaram Abbasi,15

Hanieh Ghahremani,19

hazal Mafakheri, 28

Maliheh Motaji, 28

Maryam Yousefi, 29

Nina Faten, 30

Reyhaneh Ghahremani, 21

Zahra Malekshahi, 22

Zahra Sadat Hosseini (Sara), 22

Iranian Make-upو Photographs and text by Mona Hoobehfekr
More from مهرانگیز پاشا
عادت های افراد همیشه بدبخت
انسانها همیشه به دنبال خوشبختی، آرامش، عشق، بهره وری مطبوع از زندگی...
Read More