کارتون های طنز دیرین دیرین

دیرین دیرینکارتون های علی درخشی با عنوان « دیرین دیرین» توانست اجرای انیمیشن های کوتاه و حتی ایده های طنز اجتماعی را به مرحله حرفه ای تری برساند. موضوعات کارتون « دیرین دیرین» به نوعی مبلغ رفتار شهروندی است. شخصیت های که در این مجموعه هجو می شوند بر عکس عادت همیشگی که دیگران را مسبب ناهنجاری ها می داند به طور غیرمستقیم رفتار و اخلاق خودمان را به سخره می گیرد.

انیمیشن مشابه از سروش رضایی

More from آزاده باربد

کارتون های طنز دیرین دیرین

کارتون های علی درخشی با عنوان « دیرین دیرین» توانست اجرای انیمیشن...
بیشتر بخوان