تفاوتِ تبلیغ لباس زنانه و مردانه

یک برند آمریکایی به نام American Apparel برای تبلیغ پیراهن های یقه دار که برای زنان و مردان یکی است دو نوع متفاوت از تبلیغ در نظر گرفته است. در سایت این برند گزینه ای هست که لباس های یکسان برای هر دو جنس را می شود با یک کلیلک در مانکن مرد یا زن دید. اولین عکس از هر دو مانکن یکی است :

PicMonkey Collage

اما وقتی به نشان دادن پیراهن از زاویه های دیگر می رسد عکسها متفاوت می شوند:

PicMonkey Collage 2

در سوئد، با وجود آنکه زنان را از داشتن جاذبه های سکسی محروم نمی کنند اما به شدت با رفتارهای صرفا سکسی و جنسیتی نسبت به زن برخورد می کنند. در بسیاری از تبلیغات شرکت های لباس سوئد، نه تنها زنها بلکه مردها هم نیم برهنه هستند.عکس های زنان با لباس زیر آورده می شود، و هم تعداد تبلیغات لباس زیر مردانه کم نیست.

PicMonkey Collage 3

اما وقتی برای یک کالای یکسان، رفتار متفاوتی دیده شود آنوقت است که ساکت نمی نشینند. مثل پیراهنی که شرکت لباس American Apparel تبلیغ می کند، ناخوداگاه بیننده چه زن و چه مرد، بیشتر به اندامِ زن، شورت، باسن و سینه برهنه اش نگاه می کند تا پیراهنی که یک تکه اش دیده می شود. درحالی که قاعدتا قصد باید نشان دادن یک پیراهن باشد.

نامه های دلتنگی

More from مرمر مشفقی
خانه‌داری سوئدی‌ها و من
از وقتی به یاد دارم از آشپزی و کارهای خانه خوشم نمی...
Read More