کاریکاتور روز زن

1778967_900

2 هزار سال قبل از میلاد مسیح و 2 هزار سال بعد از میلاد مسیح

More from مرد روز
کاریکاتور روز – ضربه پشت 18 قدم
  http://www.bestcartoons.net/Car/Moscow-Russia/Moscow-2014/i-hv9Qg5m/A
Read More