چرا زنان نروژی تمایل جنسی شان را بیشتر بروز می دهند

Jacquie Boyd Getty Images Ikon Images
Jacquie Boyd Getty Images Ikon Images

 روانشناس دانشگاه علم و صنعت نروژ Mons Bendixen  که تحقیقش را در فصلنامه Evolutionary Psychology منتشر کرده است می گوید زنان دوران باستان از نظر رفتار جنسی محتاط تر بودند چون رابطه جنسی برای شان مسئولیت زیادی همراه داشت. حاملگی و نگهداری از یک نوزاد شیرخواره در دوران غارنشینی بشر، بدون داشتن یک پدر مسئول و متعهد تقریبا غیرممکن بود.

برای همین زنان دوران قبیله های اولیه، سعی داشتند که با دقت بیشتر و به دور از احساسات، تصمیم به رابطه جنسی بگیرند. زنان باید از ماندگاری شریک جنسی شان، کمابیش مطمئن می شدند. به همین خاطر بود که زنان با اولین نشانه های خواستنی بودن شان توسط مردان، سریع «بله» نمی گفتند

به نظر او هر چه  موقعیت و استاندارد حقوق فردی بین زنان و مردان، مساوی تر باشد رفتار و توقع جنسی زنان و مردان نیز همسانی بیشتری می یابند.  زنان نروژی به همین خاطر از نظر جنسی زیاد محتاط نیستند.

تئوری دومی که تحقیقات روانشناس نروژی بر آن تاکید می کند مربوط می شود به احساس خوشبینانه مردان از اینکه در مواجهه با زنان، بیشتر از حد معقول احساس می کنند که زنان برای شان کرشمه و عشوه می آیند.

مردان به خاطر همین «اشتباه غریزی» به هر زنی که امکانش هست اظهارعلاقه جنسی می کنند. اتفاقی که بر اثر این اشتباه مردان خواهد افتاد زیاد گرانبار نیست چون در بدترین حالت، متوجه عدم علاقه زنان خواهند شد و مسیر تلاش شان را به یک زن دیگر سوق می دهند. نکته مهم این است که «اشتباه غریزی» فوق، عملا می تواند در درازمدت، شانس ایجاد رابطه جنسی مردان را بیشتر نماید.

تحقیق فوق به این حقیقت اشاره می کند که زنان نروژی به خاطر وضعیت مستقل و بهتری که در اجتماع دارند به نوعی مرتکب « اشتباه غریزی» مردان می شوند و هر حرکتی از مردان جامعه شان را خوشبینانه تصور می کنند و به همین خاطر شانس ایجاد رابطه جنسی شان بیشتر می شود.

دکتر Bendixen بعد از معرفی تئوری خود به بحث قدیمی طبیعت یا تربیت وارد می شود و نشان داد که با وجود اینکه تعادل بیشتری بین زن و مرد در نروژ وجود دارد ولی همچنان اکثریت مردان کشور، مثل خیلی از کشورهای دیگر، رفتارهای دوستانه، خنده و شوخی و صمیمیت زنان را به حساب عشوه و کرشمه آنها نسبت به خودشان می گذارند.

 

Why Men Always Think Women Are Flirting With Them By

http://nymag.com/scienceofus/2015/02/why-men-always-think-women-are-flirting.html#Iv2lo3:7Yo

Evolutionary Psychology

Error-Management Theory

http://time.com/59786/how-to-flirt-backed-by-scientific-research/

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
روبرو شدن با مرگ
 وقتی نویسنده معروف اسکاتلندی Iain Banks   خبردار شد که یک سرطان خطرناک...
Read More