شگرد کارتونیست ایرانی احسان گنجی

5

کاریکاتورهای احسان گنجی به حقیقت های که مثل روز روشن است می پردازد. موضوعات اجتماعی و اقتصادی بسیار بدیهی را  به تصویر می کشند که امکان انکار یا پنهان ساختن آن وجود ندارد. او مشکلاتی را ترسیم می کند که با وسعت تمام در جامعه، زبانزد عام و خاص شده است. یا به قول خودش: « بتونی کاری کنی تا مردم به چیزی بخندن که موجب اندوهشون میشه»

11

13

10

22 33

12

Ehsan Ganji

10685479_756431531109761_1080039641968105643_n

More from سعید داورپناه
فیلسوفی که معتقد است باید نقش خدا را ایفا کنیم
استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد Julian Savulescu می گوید مشکلی با دستکاری ژنتیک...
Read More