انگار همیشه باید یکی بمیره تا بقیه قدر زندگی رو بدونن

Yeki_Mikhad_Bahat_Harf_Bezane

مچاله ام کرد. فیلمی که به تماشاچی این فرصت رو می ده تا زندگی روزمره رو درست مثل یک نقاشی واقعی از یه قدم عقب تر به تماشا بنشینه … و ببینه! اشتباهات غیر قابل جبران، دلخراشی ها و دردناکی هایش را.

وقتی توی تابلو هستیم متوجه شدت اشتباهات مون نمی شیم. رفتارهامون توجیه پذیر به نظر می رسه. وقتی از تابلو در میاییم و از یه قدم عقب تر نگاهش می کنیم اما تازه می تونیم ببینیم چقدر اشتباه می کنیم، بی فکریم، خودخواهیم، حق به جانبیم. چقدر هم رو آزار می دیم …. و از دست می دیم به صرف تصور اینکه حق با ماست. نادانی بی حدمون در فهم و رعایت همدیگه.

بارها مجبور شدم فیلم رو بگذارم رو پاز … دلخراشی، خشونت و دردناکی بعضی از صحنه ها فرای تحملم بود. صحنه تصادف شوک آوره …. حتی می تونم بگم بیرحمانه. کارگردان با بیرحمی تماشاچی رو ناگهان در برابر صحنه ای دلخراش قرار می ده. صحنه های پرخاشگری های کلامی بی اندازه آزار دهنده اند.
؟با خودم فکر می کنم آیا ضرورتی داره به صرف شایع بودن چنین رفتارهایی، چنین صحنه هایی در سینما بازتولید بشه؟ و ناخودآگاه دیدنش عادی تر بشه )
آیا بازتولید چنین بی حرمتی های کلامی ای به این شکل باعث نمی شه به مرور زشتی و وقاحت چنین رفتارهایی در جامعه کم و کمتر بشه؟

شخصیت پردازی ها خوب و قابل قبول هستند به طور ویژه شخصیت هنگامه (زن کرمانی) با بازی عالی خانم یکتا ناصر … یک نقش دوم درخشان دیگه در سینمای ایران. برای من یادآور شخصیت ساره بیات در فیلم جدایی بود. با همون ظرافت بازیگری.

شهاب حسینی در این فیلم نقشی تکراریش رو ایفا می کنه. نقشی که البته در اجراش مهارت داره. مردی متوسط که مصیبت های دنیا به سرش آوار شده. آناهیتا نعمتی با وجود صورتی که زیر عمل جراحی زیبایی کلیشه ای شده و قابلیت و انعطاف بازیگری رو به طور فیزیکی از دست داده، در مجموع قابل قبول هست.

با وجود برخی از صحنه های کشدار، فیلم «کسی می خواد باهت حرف بزنه» از جنس سینمای نابه که ارزش دیدن داره . به گمونم می شه فیلم رو در یه جمله از ویرجینیا وولف خلاصه کرد: انگار همیشه باید یکی بمیره تا بقیه قدر زندگی رو بدونن

صبا صاد

Written By
More from ص.ص
نمایشگاه موتور و اتومبیل، تصویری از یک رویای مردانه
من عاشق موتور و اتومبیل هستم. از نگاه کردن به ترکیب هنری،...
Read More