زن تنوع طلبی هستم

من  اسمم میترا است. ۲۸ سالمه و شش ساله که ازدواج کردم. همسرم و زندگی‌ام رو خیلی دوست دارم. هر کاری میکنه تا من راضی و خوشحال باشم. هشت ساله که هیچی به غیر از خوبی و احترام ازش ندیدم و زندگی عاشقانه داریم اما مشکلم این هست ک من زن تنوع طلبی هستم.هر از چندی روابطی با مرد دیگه دارم و قبل از اینکه خیلی صمیمی بشه باهاش رابطه رو تمام میکنم. اما حس افسردگی دارم و از خودم بدم میاد. مثل یه معتاد شدم از رفتارم بدم میاد اما نمیتونم ترک کنم این کارامو. مشکل از کجاست؟

میترای عزیز

به جای اینکه طبق معمول به سراغ سرزنش و احساس گناه و بی حرمتی و حتی دادن انواع لقب های ممکن برویم شاید بشود اول از همه این حقیقت انسانی را پذیرفت که میل طبیعی زیاده طلبی « موتور تمدن بشری» است.

در مورد میل جنسی نیز زیاده خواهی، عملی است که با ذات انسان مغایرت ندارد. همه زنان و مردان سیاره زمین در یکی از دوران های زندگی خود بیشتر از مقداری که سهم شان در جامعه تعیین شده، تمایلات زیاده خواهانه نشان می دهند. بیشتر و متنوع تر خواستن توام با ریسک و خطا و یادگیری و مراوده با اجتماعات دیگر و پیوندهای زناشویی در قبایل و نژادهای متفاوت بوده است.

زیاده طلبی البته در دوران مختلف تمدن بشری٬ باعث جنگ و کشتار و چپاول و تجاوز هم شده است ولی به هر حال تمامی زیاده طلبی ها دیر یا زود به نفع  همان مسیر همیشگی بیشتر و بهتر شدن ختم شده است. به عبارتی دقیق تر، اختراع و اکتشاف و تکامل در تمام زمینه ها مدیون تنوع طلبی بشر است.

چرا راه دور برویم همین ۵۰ سال پیش دو جنگ جهانی پشت سر هم به افزایش قدرت زنان در غرب انجامیده است. این دو جنگ طولانی و مخرب که در نیمه اول قرن بیستم به وقوع پیوست مردان را دهها سال زمینگیر ساخت. دهها سال تمام شهرهای بزرگ جوامع صنعتی، مدیریت، تولید، خدمات درمانی و آموزش به ناگزیر به زنانی سپرده شد که قبل از آن، بیشتر از کنج اشپزخانه و رختخواب نصیبی نداشتند.

زن وارد زندگی فعال شهرنشینی به شکل وسیع شد چون زیاده طلبی در هویتی دیگر، مردان کشورهای متمدن را درطی دو جنگ طولانی به جان هم انداخته بود. زنان بعد از چشیدن زندگی بیرون از خانه و مدیریت اجتماع و شناخت توانایی های خود، دیگر به کنج خانه برنگشتند.

بعد از جنگ دوم جهانی، ساخته شدن قرص ضدبارداری برای اولین بار زنان کشورهای صنعتی که از برکت دو جنگ، پر و بال گرفته بودند را از حقوق جنسی بیشتر برخوردار کرد. از همان موقع زنان نیز از نظر جنسی توانستند  مثل مردان زیاده طلب و بالطبع تنوع طلب هم بشوند. اتفاق و انقلاب جنسی که به کمک اینترنت به سرعت در طی 20 سال گذشته در تمام اجتماعات بشری نیز گسترش یافت.

بی شک بعضی از زنان و مردان از نظر توقعات و تمایلات جنسی فعالتر هستند و بسیار هم طبیعی است اما میترای عزیز بدون اینکه بخواهم به دنیای شرم و گناه پناه ببرم می خواهم این نکته را هم خاطر نشان کنم که بخشی از حرص جدید برای سکس بیشتر داشتن در دنیای امروز، ممکن است ریشه ها و زمینه های واقعی نداشته باشد.

 این توصیفی که از زندگی مشترک خودت کردی آرزوی زندگی مشترک درصد بزرگی از جوانان است برای همین، میترای عزیز دوباره تاکید می کنم که اگر می توانی به انتقال انرژی جنسی ات به سایر فعالیت های انسانی نظیر خیریه، کار، تحصیل و حتی فعالیت هنری فکر کن… حتی می توانی سعی کنی بر جذابیت زناشویی خودت با همسرت بیفزایی.

بهمن

Written By
More from بهمن
وضعیت دوگانه دختران دم بخت
من ٢٥ سالمه ولی از ٢٢ سالگي احساس كردم آمادگي فكری و شخصيتی...
Read More