کاریکاتورهای تازه

کاریکاتوریست ها شاید تنها گروه از هنرمندان باشند که به همه مسائل سیاره کوچک ما می پردازند. کار اصلی شان نشان دادن ضعف و دروغ و مرض عمومی انسان ها است. با وجود این همه خطا و ناهنجاری که به رخ ما می کشند ما همچنان لبخند می زنیم … راز شان شاید در این است که صریح ولی معصومانه نشان می دهند کل ماجرا چیزی بیشتر از یک بازی نیست.

cherepanov noah hen
cherepanov noah hen
lebanon 2014 soldier fight
lebanon 2014 soldier fight
urziceni 2014 - ronaghian
urziceni 2014 – ronaghian
topan Romania awarded second prize wine loading
topan Romania awarded second prize wine loading
AUSTRIAN cartoon Award
AUSTRIAN cartoon Award
dimtrijevic awarded presov 2014 beer
dimtrijevic awarded presov 2014 beer
 2014  guzeloglu grand prize
2014 guzeloglu grand prize
More from مهرانگیز پاشا
خرافات و اعتقادات انسان باستان ماسکی بود برای تن دادن به ریسک و شانس
قبیله خیلی قدیمی Kantu در جنگل های اندونزی، از جمله اجتماعات باستانی...
Read More