در دنیای مجردهای امریکا چه می گذرد

liveshotsSingleB093_0
یک سوم جمعیت امریکا مجرد هستند و جمعیت رو به افزایش شان به ۱۰۵ میلیون نفر رسیده است. به گفته زیست شناس اجتماعی دکتر Helen Fisher برای اولین بار بزرگترین و جامع ترین تحقیق در باره مجردین امریکا انجام گرفته است.

تحقیقی که توسط دکتر فیشر و دو متخصص دیگر و دانشگاه بیرمنگهام صورت گرفته٬ نشان می دهد تغییرات سریع اجتماعی به همراه خود شکل های جدیدتری از معاشرت و اخلاق زناشویی را خلق کرده است.

نتایج زیر بخشی از سلیقه ها و ارزش هایی است که ۵۲۰۰ مجرد ۲۱ ساله به بالا در اختیار این مطالعه اجتماعی قرار داده اند:

۱- خانواده جدید

مجردها تشنه ازدواج کردن و بچه دار شدن نیستند ولی ۷۲ درصدشان اعلام کرده اند بدشان نمی آید در یک رابطه باشند بدون اینکه قراری برای ازدواج وجود داشته باشد.

۲-مردها سریعتر عاشق می شوند

۵۴ درصد مردان عشق در نگاه اول را تجربه کرده اند. ۲۴ درصد مردان جوان خواهان فرزند هستند ولی فقط ۱۵ درصد زنان جوان تمایل به بچه دار شدن دارند

۳-  زنان استقلال بیشتری می خواهند

در تمام دوره های سنی مجردین امریکا٬ زنان هم خواهان فضای شخصی بیشتر در زندگی هستند و هم می خواهند فرصت بیشتری برای مراوده با دوستان مونث خود و مسافرت های تنها داشته باشند. اکثر زنان می خواهند حساب بانکی مجزای خود را حفظ کنند..

۴- زنان هم خواهان تغیرات جدید هستند و هم تابع بعضی ارزش های سنتی

زنان در بسیاری از زمینه ها از تغییرات جدید استقبال می کنند به عنوان مثال ۴۹ درصدشان مخالف این اصل قدیمی هستند که زنان باید مسئول اصلی نگهداری و تربیت فرزند باشند. ۸۷ درصد زنان بر اساس شرایط مشخص٬ ابایی ندارند که هزینه های بیرون رفتن با یک مرد در حین آشنایی های اولیه را بپردازند. ۸۵ درصد زنان معتقدند تضادی بین زندگی شغلی موفق و رابطه زناشویی نیست.

اما بخش قابل توجهی از زنان به اندازه باورهای جدیدشان عمل نمی کنند. به عنوان مثال ۸۹ درصد زنان برای ایجاد قرار ملاقات از مردی که خوش شان می آید قدمی بر نمی دارند. ۴۸ درصد زنان طبق رسوم همیشگی بعد از ملاقات اول ترجیح می دهند منتظر بمانند تا ظرف مقابل قدم پیش بگذارد. زنان در ابطه های جدید جنسی ترجیح می دهند مردان آغازگر باشند و شروع ابرازعلاقه های جنسی را به مردان محول می کنند.

۵- رابطه های جنسی گذرا منجر به رابطه عشقی می شود

۳۶ درصد مجردها به رابطه های گذرا و یکباره نه نمی گویند. ۵۴ درصدشان رابطه هایی که بیشتر از یک شب نبوده است داشته اند. نکته جالب ولی این است که یک سوم این نوع رابطه های یک شبه٬ منجر به رابطه های جدی و طولانی می شود.

۶- نگاه دوم هم مهم است

۳۵ درصد مجردین بعداْ عاشق طرف مقابلی شده اند که در نگاه اول برای شان نیمه جذاب بود. ۷۱ درصد آشنایی هایی که جذابیت وتوجه جدی در نگاه اول وجود نداشت بعد از صحبت و شناخت٬ جدی و عاشقانه شده است.

“The Forgotten Sex: Men” by Dr. Helen Fisher

“Aren’t You Glad You Weren’t Single Fifty Years Ago?” by Professor Stephanie Coontz

“Why Monogamy Matters” by Dr. Justin R. Garcia

Can Love Last?” by Dr. Bianca Acevedo

“What does the Match.com 2011 Survey tell us about Singles and Money?” by Dr. Jonathan Rich

More from ماهان طباطبایی
تقریبا اکثر روزها حتی یک کلمه هم حرف نمیزنم
آیا آدمهای دیگری هم هستند که کم یا اصلاً حرف نمی زنند؟...
Read More