عکس های شگفت انگیز یک پدر از دخترانش

johnwilhelm01John Wilhelm با آنکه در خانواده علاقمند به عکاسی بزرگ شده بود ولی  برای اولین بار وقتی همسرش فرزند اول شان را حامله بود با عشق و علاقه و با شیطنت  به عکاسی روی آورد. او ولی دل خوشی از عکاسی معمولی و واقعی نداشت و محو دنیای دیجیتال و دستکاری عکس ها شد.

عکاس سوئیسی معمولا سوژه عکس های تخیلی اش ۳ دختر خودش هستند. او می گوید کار با آنها سخت است چون بیشتر از ۳ دقیقه حوصله ندارند جلوی دوربین بایستند ولی گاهی شکلات و آب نبات  دقایق بیشتری برایش می خرد.

johnwilhelm02

Mila Button and Lou-ke the Engine Driver