اجازه بی‌خیالی دادن به ذهن

می‌گویند آدم ها در هر لحظه باید هشیار باشند و ذهن‌شان یک مسئله مشخص را دنبال کند ولی در ضمن می گویند آمادگی لحظه به لحظه، از قدرت مغز می کاهد.

اجازه فرار و سرگشتگی دادن به تخیلات بی در و پیکر و مات شدن های گذارا، به مغز فرصت می دهد به لایه های درونی تر و پیچیده تر احساس٬ خاطره و الهام های شخصی نقب بزند. ثابت شده است که ذهن همه ما حدود ۵۰ درصد مواقع مرتکب این نوع سرگشتگی می شود.

وقتی ذهن شروع به خیال ورزی می کند فرصت می یابد از عمل مکانیکیِ هوشیار بودن مداوم، فاصله بگیرد و وارد فضای جدیدی از نیروی ذهنی شود که مجال اندیشیدن به آینده یا تجسس عمیق تر در رفتار گذشته را میسر می سازد. اتفاقی که ایجاد ایده های جدید و خلاق را ممکن می سازد.

به عبارتی دیگر٬ ذهن انسان با آنکه ممکن است با هشیار نبودن خساراتی به بدن ایجاد کند و درصد خطایش بالا رود ولی اصل وجودِ این فرصت خیال پروری باعث بخش بزرگی از کشف ها و اختراعات و ایده های زندگی بهتر و تولید ابزار مفیدتر در تمدن بشر بوده است.

In Praise of Spacing Out By Melissa Dahl
http://nymag.com/scienceofus/2014/10/praise-of-zoning-out.html

More from ترجمه ونداد زمانی
ازدواج و افزایش سلامت
در سال ۱۸۵۸ میلادی برای اولین بار در در تاریخ علم جدید،...
Read More