سه عامل شیوع خودکشی در جهان

استاد دانشگاه ایالتی فلوریدا Thomas Joiner سه عامل را شناسایی کرده است که وقتی همزمان در کنار هم قرار می گیرند می توانند انسانها را به سخت ترین تصمیم زندگی شان یعنی خودکشی بکشانند. از دید او: « از بین رفتن دلبستگی هایی که منجر به تنهایی می شود، احساس غیرمفید بودن که منجر به پوچی و افسردگی می شود و بالا رفتن استانه تحمل درد که توانایی خودتخریبی را آسانتر می کند » عواملی هستند که می توانند شیوع خودکشی در جهان را توضیح دهند.

احساس بی ارزش بودن و غیرمفیدبودن، ضربه بزرگی بر روحیه بشر است. این ماجرا شگفت آورتر می شود وقتی که بدانیم از زاویه زیست شناسی و تئوری تکامل، موجودات زنده حاضرند جان خود را برای بقیه اعضای فامیل، گروه و قبیله بدهند. تحقیقات در باره رفتار شیر نر نشان داده است که سلطان حیوانات بدون هیج تعللی، وقتی که گروهش در معرض حمله قرار بگیرند خود را در برابر مهاجمین فدا می کند تا فرزندان و بقیه اعضا گروهش شانس فرار بیابند.

انسان موجود با عزتی است و وقتی که می بیند از عهده وظایفش برای فرزندان و اعضای خانواده و گروه عاجز است بخش بزرگی از هویتش به زیر سئوال می رود و برایش پذیرش خودکشی راحت تر است. احساس حامی بودن فقط مختص انسان ها نیست و در ذات حیوانات تنیده شده است. زنبورها تن به خودکشی می دهند وقتی که خطر انگلها تهدیدشان می کند، کنه های نخود فرنگی مثل بمب خود را منفجر می کنند تا کفشدوزکها را که دشمنان اصلی شان هستند از بین ببرند.

در کنار تغییرات اجتماعی و اقتصادی دنیای معاصر، شیوع عمومی بیماری های روانی و روحی ( افسردگی، تشویش، اعتیاد به انواع مواد مخدر) نیز زمینه های  تسهیلِِ پذیرشِ خودکشی را افزایش داده است.

توماس جوینر« افزایش جرئت» را حلقه سوم ایجاد کننده شیوع خودکشی می شناسد. جرئتی که در حقیقت « توانایی خودکشی» است. خودکشی عمل بسیار سختی است. بشر به طور طبیعی، تمایل به حفاظت از خود دارد و به همین خاطر است که بسیاری از سوء قصدها خوشبختانه نیمه کاره می مانند. آنها که کار را تمام می کنند به شیوه های هر چه خشن تر و سریعتر برای کشتن رغبت پیدا کرده اند.

توماس جوینر معتقد است خودکشی در ورزشکاران حرفه ایی، پزشکان، روسپی ها و بیماران روحی و روانی بالاتر است چون این گروه های جمعیتی از قدرت « خودخوری و تحمل سختی » بیشتری برخوردار هستند. اقدام به خودکشی نیازمند تسلط بر درد جسمی، تسلط  و کنترل احساسات می باشد. شاید مردم عادی زیاد با مشاغل با ریسک بالا که با جراحات بدنی، خشونت و بی حسی توام است وروبرو نشوند ولی رسانه ها و اخبار بد، بازی های کامپیوتری، فیلم های خشن و ترسناک، همگی دریچه های هستند که تحمل سختی ها و بالطبع جسارت به خودکشی کردن را دامن می زنند.

بخش اول   بخش دوم  بخش سوم

Tony Dokoupil, Suicide Epidemic

http://www.thedailybeast.com/newsweek/2013/05/22/why-suicide-has-become-and-epidemic-and-what-we-can-do-to-help.html

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/914450

http://ccvillage.buffalo.edu/Abpsy/lecture9.html

Why People Die by Suicide

More from ترجمه ونداد زمانی
زنان مذهبی‌تر از مردان هستند
آمار جمع‌آوری شده از سنجش نظرات ٣٥ هزار امریکایی توسط موسسه‌ی تحقیقاتی...
Read More